M förlänger sammanträdestiden

22 maj 2012 06:28

Maria von Beetzen (M) har skrivit en debattartikel om den nya nämnden för Hållbart samhälle (NHS) i Strängnäs som behandlar frågor om miljö, jämställdhet och folkhälsa ur ett helhetsperspektiv.

Hon är kritisk till nämnden och anser att den bidrar till en "rundgång av ärenden, till ingen nytta". Likaså att nämndens tillkomst inneburit ökade kostnader och mer byråkrati.

Om Moderaterna vill minska kostnader för byråkrati och sammanträdestid vill jag som ersättare i nämnden för Hållbart samhälle rikta en vädjan om att era företrädare i nämnden förstår sin roll. Att det är politiker – vi förtroendevalda som beslutar vad som ska göras och att det är tjänstemännen som genomför, det vill säga hur besluten ska genomföras.

Av egen erfarenhet som ersättare i nämnden vill jag att Moderaterna avstår från att ta upp frågor som är ovidkommande för de beslut som ska fattas. Moderaterna mer än något annat parti i nämnden är de som förlänger nämndens sammanträden och därmed medverkar till att kostnaderna och byråkratin ökar.

Jan-Erik Andersson (S)

Ersättare i nämnden för Hållbar utveckling

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa