Politiskt dilemma i Strängnäs

Att föräldrar reagerar på ett förslag om förändrad skolorganisation genom att skriva på ett upprop och begära folkomröstning är den enda vägen man hittat för att kunna påverka beslutet. Kommunens hantering av folkinitiativet har dragit ut på tiden vilket har medfört att en folkomröstning kan genomföras tidigast i september.

24 maj 2012 06:19

Den nya skolorganisationen ska träda i kraft i augusti och eftersom en folkomröstning dessutom bara är rådgivande så blir den ett slag i luften.

Kan man däremot lyckas övertyga den politiska majoriteten om nödvändigheten av att seriöst analysera frågan på nytt så kan det förhoppningsvis leda till resultat som många kan ställa sig bakom.

Frågan har två dimensioner, dels den kortsiktiga angående situationen i höst, dels den långsiktiga organisationen av den kommunala grundskolan i Strängnäs. Man måste vara medveten om att det alltid finns ett konkurrensförhållande till friskolorna. Lyssnar man inte till föräldrakrav så finns alltid det fria skolvalet som drastiskt kan påverka antalet elever i den kommunala skolan.

Det är dags att konkret titta på de alternativa lösningar som finns. Om man exempelvis låter Finningeskolan som i dag är en väl fungerande skola bli en F-6-skola hur påverkar det de andra skolorna? Vilken funktion ska Långbergsskolan ha framöver och hur bygger vi en förskoleverksamhet som bygger på närhetsprincipen?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa