Barnens bästa inget för Strängnäs

25 maj 2012 06:41

På tisdag den 22 maj fattar Barn- och utbildningsnämnden (BUN) i Strängnäs beslut om att göra om Långbergsskolans gamla lokaler till en storskalig förskola.

Återigen planerar kommunen en stor omorganisation som berör våra barn. Och återigen har man struntat i att föra en dialog med föräldrarna. Och återigen har man struntat i att utreda vad som är bäst för barnen, det vill säga att göra en barnkonsekvensanalys.

För man bör fråga sig två saker: Är det en jättelik dagisfabrik (10–11 avdelningar) som föräldrarna i området vill ha? Och är det bra för barnen? På frågan om vad föräldrarna vill ha svarar förskolans verksamhetschef Carina Lindqvist: Vi har inte frågat, men det är därför vi satsar så mycket på ombyggnationen. Vi tror då att föräldrarna väljer denna moderna och fina förskola.

Angående vad som är bra för barnen visar modern forskning tydligt att barn mår bäst på små förskolor. Det är bara i den lugna och trygga miljön som varje barn kan bli bekräftat och få möjlighet att utvecklas både socialt och kunskapsmässigt. Storskaliga förskolor, däremot, utsätter barnen för en typ av stress som är svår att hantera för deras ofärdiga hjärnor. Stressen medför inte bara en otrygghetskänsla utan kan även leda till hjärnskador och koncentrationssvårigheter. Detta hade en barnkonsekvensanalys visat.

Priset för denna dagisfabrik beräknas till 28 miljoner kronor. Är det en sund investering i våra barns framtid? Är det vad vi skattebetalare vill lägga pengar på? Vad har hänt med löftet att satsa på pedagoger i stället för på lokaler?

Kommunens politiker verkar ha missat en stor anledning till att Strängnäs expanderar. Många flyttar hit från Stockholm just för att de prioriterar närheten till små och trygga grund- och förskolor.

Så varför inte organisera våra för- och grundskolor utifrån närhetsprincipen? Varför inte skrota dagisfabriken som ingen vill ha och som är dålig för barnen och i stället behålla Långbergsskolan som skola? Det var ju faktiskt det som föräldrarna blev lovade inför beslutet om den så kallade temporära flytten till Karinslund.

Politikerna i BUN måste lära sig att det är oacceptabelt att behandla våra barn som bitar i ett lokalpussel. Innan politikerna beslutar om stora omorganisationer måste man göra två saker – föra en föräldradialog och göra en barnkonsekvensanalys.

Föräldranätverket bakom folkinitiativet angående organisationen av grundskolorna i centrala Strängnäs genom

Pia Steensland

Per Engkvist

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa