Brist på miljömål och styrning

26 maj 2012 06:26

Svar till Terese Askerstedt 22/5.

Invånarna i Strängnäs vill gärna veta varför kostnaderna för politikerorganisationen och dess tjänstemän rasat i höjden samtidigt som resurserna för undervisning och äldreomsorgspersonal är otillräckliga.

Verkligheten har visat att fler politiker inte har gjort kommunens prestationsförmåga bättre, varken sett ur miljöfrågornas, skolans, eller näringslivsklimatets perspektiv.

I kommuner som är framstående inom miljöområdet, som Enköping, styrs de miljöstrategiska frågorna från kommunstyrelsen. Det är min erfarenhet, från mina år som andre vice ordförande, att om avgörande skillnader ska skapas måste detta ske från högsta nivå, helst från en enig kommunstyrelse med ordföranden i spetsen.

Vi moderater anser att miljöfrågorna är mycket viktiga. Vi har bland andra Enköping och Luleå som förebilder. Goda resurser finns inom kommunstyrelsen för att arbeta med frågorna. Moderaterna i Nämnden för hållbart samhälle (NHS) har kämpat för att göra så konstruktiv nytta som möjligt i den nya nämnden men har förtvivlat över brist på mål och styrning.

Vi måste inte ha politikernämnden NHS för att kommunanställda ska använda sparsam körning eller för att kommunen ska inventera avloppen. Sådant genomför andra kommuner bra utan en extra politikerförsamling.

Det vi ska fokusera på i Strängnäs är att få mer bra saker ut ur händerna i kommunhuset. Att bygga ut byråkratin ytterligare, vilket är Miljöpartiets bidrag till kommunpolitiken, det är inte försvarbart.

Maria von Beetzen (M)

Oppositionsråd

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa