Gå-ut-garantin ingen värdig omsorg

Strängnäs kommuns äldreomsorg granskas i EK/ST:s artikelserie. Bra initiativ!

11 juni 2012 06:15

Det var en chock för mig att läsa i tidningen om hur socialnämnden bollar med begreppet värdighet. Att de äldre på kommunens särskilda boenden nu ska få komma ut en gång i veckan på uteplats, innergård eller balkong är inget att yvas över. Det är inget uttryck för en värdig och god omsorg. Promenader ska eftersträvas läser jag vidare för dem som önskar. Inget äldreboende bryter alltså mot garantin om det inte blir några promenader. Värdigt mot de äldre? Nej, en ovärdig låg ambitionsnivå, tycker jag.

Varför kan inte våra gamla erbjudas att få komma ut fler dagar i veckan? På promenad med en ledsagare eller körd i rullstol. De gamla behöver få uppleva andra miljöer än balkongen eller uteplatsen.

Vad är det som begränsar socialnämndens ambitioner? Det är knappast insikt om att det är skadligt för äldre med utomhusvistelse. Problemet med den låga ambitionsnivån ligger sannolikt på kostnadssidan. Varför måste man förutsätta att det ska vara anställd personal som går ut med de äldre? Har andra vägar prövats? Till exempel ett lokalt arbetsmarknadsprojekt för arbetslösa ungdomar.

Jag är övertygad om att sådan samhällstjänst skulle få stöd från arbetsmarknadsmyndigheterna och också upplevas som angeläget och motiverande från ungdomarnas sida. Kommunen skulle också kunna titta på vad man sedan femton år tillbaka gör i Zürich i Schweiz. Där har yngre och pigga pensionärer organiserat sig i ett ideellt projekt och frivillig rörelse. Projektet heter Nachbarschaftshilfe (grannskapshjälpen). Äldre, som behöver hjälp och stöd, får regelbundna besök för bland annat samtal och högläsning och får också hjälp att komma ut med en ledsagare.

Vill socialnämnden höja nivån i omsorgen finns säkert andra goda och kostnadseffektiva exempel både inom och utom landet man kan lära sig av.

Intagna på våra kriminalvårdsanstalter i Sverige har rätt till vistelse ute i friska luften varje dag. Det finns en tanke bakom detta. Det vore värdigt och humant av socialnämnden att tänka om och tänka mer generöst i frågan om gå-ut-garantin för våra äldre.

Börje Löwhagen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa