Kaos för 30 miljoner kronor

Tidningen berättar den 1 juni att det under hösten och vintern skett en dramatisk ökning av inflödet av material till den affärsdrivna delen på Kvitten. Detta ha lett till att man i dag har material som man delvis får betala för att bli av med. Det är osäkert vad det kommer att kosta.

13 juni 2012 06:04

Lena Lundberg, vd för det kommunala energibolaget Sevab, som är ytterst ansvarig för verksamheten uppskattar att kostnaderna för kaoset blir omkring 30 miljoner kronor. Hennes ursäkt till varför hon som vd inte har haft kontroll på verksamheten är att det levererade överskottet verkade vara problemfritt.

Hon säger till tidningen: ”I efterhand kan jag vara efterklok och se att vi naturligtvis borde ha granskat den verksamheten lika hårt”. Kaoset på Kvitten kan alltså komma att kosta kommunen 30 miljoner kronor.

Min gissning är att om det hade handlat om ett privat företag så hade vd:n fått sparken direkt. Leif Lindström (S), som är ordförande i Sevabs styrelse, har också ett stort ansvar. Han borde i ett tidigare skede ha sett över Sevabs ledning.

Faktum är att det har varit många turer kring Sevab den här mandatperioden och de har sällan varit av positiv karaktär. När verksamheter inte fungerar optimalt borde man åtminstone se över ledningen.

Driftschefen på Kvitten fick gå och om jag har förstått det hela rätt så har även platschefen lämnat sin tjänst. Frågan är om det räcker? Att detta kaos överhuvudtaget kunde bryta ut måste anses vara ett bevis på dålig kontroll från ledningen. Enligt vad som står i tidningen måste den anses ha varit nästintill obefintlig.

Lena Lundberg säger i tidningen att de har hittat mer och mer underligheter ju mer de har granskat verksamheten på Kvitten. Jag tycker det är mest underligt att hon sitter kvar som vd.

Margit Urtegård
Oberoende politiker
Ledamot i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Strängnäs

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa