Sluta trixa med taxorna

Att Sevab höjer taxorna är upprörande. Uppdraget enligt de kommunala direktiven är ju att sänka dem.

19 juni 2012 07:19

Enligt Nils Holgersson-utredningen 2011 betalar vi i Strängnäs redan orimligt mycket för vatten, avlopp, elnät och sophämtning. Prisökningen för vatten och avlopp sticker ut i statistiken. Våra avgifter har skjutit i höjden extra mycket sedan 2009 och vi låg redan tidigare mycket högt. Något har gått riktigt fel.

Det är dessutom så att lösningen att höja den fasta avgiften och sänka den rörliga försämrar incitamentet dels för miljöförbättringar, dels för effektivisering. Riktigt fel! Det strider mot flera nyligen fattade beslut.

Vi har i pressen kunnat läsa om en hel serie okloka beslut och dess konsekvenser. Det har mest handlat om Stockholmsvatten och sophantering. Intrycket är att amatörmässiga tjänstemän och ansvarslösa politiker fått för stort utrymme i beslutsfattandet.

För att Sevab nu ska kunna ordna upp sin ekonomi så borde man granska sina utgifter och logistik snarare än att höja avgifterna. Långsiktighet snarare än kortsiktig budgetbalans borde vara ledstjärnan.

Bland utgifterna finns en post man borde granska extra noga.

Det var 2009 som kommunen förde över driften av vatten och avlopp till Aktiebolaget Strängnäs Energi. I samband med det skrevs en revers på 296 miljoner som skulle motsvara de tillgångar Sevab fick överta. Redan betalda investeringar.

Reversen löper på obegränsad tid och vi ska nu betala en ränta till kommunen som är högre än marknadsräntan via våra avgifter. Resultatet är att vi betalar en extra skatt och en extra moms för tillgångar som vi redan betalat med skattemedel. Är detta att som politiker företräda kommuninvånarnas intresse?

Det ryktas dessutom om att beräkningen av tillgångarna är felaktig. Kommunens revisionsfirma Price Waterhouse har gjort en analys av hanteringen på Sevabs uppdrag.

Det finns en rapport 1 och en annan nummer 3 men nummer 2 saknas. Varför?

Det är dags att politikerna tar sitt ansvar och inte slentrianmässigt trixar med taxorna. Vi protesterar mot denna märkliga och orimliga taxehöjning.

Gunnar Andersson
Ordförande Hyresgästföreningen Strängnäs

Kenneth Ingemarsson
Ordförande Villaägareföreningen Strängnäs

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa