Utanför utanförskapet

Rapporter om de sociala och ekonomiska klyftorna i vårt samhälle duggar in. Nu senast oroas Unicef över att 150 000 barn i Sverige lever i anmärkningsvärt svåra förhållanden.

13 juli 2012 06:24

Rädda Barnens tidigare rapport om barnfattigdomen bekräftas. Det går att vara fattig också i Sverige, även om protester reses: Man kan inte vara fattig här. Men somliga går i trasiga skor. Varför? För att mamma är utförsäkrad, hävdar hon själv. Nej, för att mamma kanske lägger pengarna på nöjen, tror en toppolitiker i Skåne

För en tid sedan redovisades Statistiska centralbyråns rapport Utanför utanförskapet, beställd av Svenska Näringsliv. I tv kommenterar dess chefsekonom, Stefan Fölster, känd för sin varsamhet med språket och återhållsamhet med känsloyttringar. Rapporten hävdar att oväntat många svenskar befinner sig utanför utanförskapet. Fölster använder starka ord: mycket överraskande, djupt oroande. Rapportens siffermaterial kommer som vanligt att diskuteras, i denna sifferexercisens tid. Oavsett vem som tolkar siffror rätt borde rapporten diskuteras.

Nu bekräftas det som många redan visste: Vi har ett utanförskap utanför utanförskapet. Fas 4, alltså. Det Svenskt Näringsliv finner överraskande är känt sedan länge. Alla som rör sig och arbetar i samhällets utkanter är inte förvånade. Socialens fältarbetare, idéorganisationernas frivilligarbetare, anhöriga till samhällets olycksbarn överraskas inte. Civilsamhällets spårhundar nosar upp sanningar, obönhörligt. Fattigdom finns inte här sades det från sörmländska kommunledningar på 80-talet. Men kyrkans diakoner packade ändå matkassar för utdelning. Den som håller till på marken känner verkligheten mycket väl. Och situationen är värre nu än då.

Utanförskap hör till det politiska nyspråket. Att befinna sig i utanförskapet är att stå vid sidan av arbetslinjen. Man är icke arbetsbar enligt statsministerns nysvenska. De som av olika skäl inte svarar mot de urstarka och kärnfriskas människosyn kallas de som inte arbetar och saknar anställningsbarhet. De anses hålla sig undan från de välfärdens medarbetare, som inser att man självklart skall vara en arbetande människa. Allt enligt statsministerns vokabulär. Under orden kan ibland spåras något som gränsar till förakt för svaghet.

Utanförskap är ett problematiskt begrepp. Ordet har en statisk karaktär. Att hamna i utanförskap antyder något ödesmättat. Detta ord säger ingenting om varför man hamnat där. Man får inte veta vilka mekanismer, politiska beslut eller andra åtgärder, eller aktörer, som har ställt en människa i utanförskapet. Däremot är detta ord utpekande: dom i utanförskapet. Ett bättre ord vore utanförställd. Detta ord skulle avslöja en obehaglig sanning: Det finns något system, någon politik, någon aktör i samhället, som ställt människor utanför. När vi inser detta, kan vi diskutera vad och vem det är. Och börja göra något åt det. Som Loreen sade i Baku: Jag kan inte inte bry mig.

Kjell Wiklund
Präst, frivillig socialarbetare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa