Äldreomsorg bättre utan privatisering

1 oktober 2012 02:58

Regeringen vill tvinga kommuner runt om i landet att tillåta privata företag att driva skattefinansierad äldreomsorg. I stället för att ge riskkapitalbolagen mer makt vill vi i Vänsterpartiet bygga en äldreomsorg där de äldre står i fokus.

Den så kallade Lagen om valfrihet (LOV) innebär att äldreomsorg eller annan välfärdsverksamhet görs till en marknad. Privata företag ges rätt att starta verksamheter som de sedan får betalt för med skattepengar. Lagen finns redan i dag, men det är upp till kommunerna om de vill använda den, vilket regeringen nu vill ändra på genom att införa en tvingande form av LOV.

Privata äldreboenden har mer än tio procent lägre personaltäthet än de kommunala. Inom hemtjänsten har de privata lägre andel personal med rätt utbildning och det är mer än dubbelt så vanligt med timanställningar jämfört med den kommunala. Det är inte förvånande eftersom vinsterna måste tas någonstans ifrån.

LOV innebär att företagen själva får bestämma när, var och med vilken inriktning de startar skattefinansierad verksamhet. I stället för att skattemedlen går dit där de gör störst nytta för dem som använder välfärden, ska de nu styras dit där företagen anser det mest lönsamt.

Ett val mellan Carema och Attendo är inte någon särskilt meningsfull valfrihet. Riktig valfrihet handlar i stället om att det ska finnas så mycket personal att man själv får välja när man ska gå ut och gå en promenad eller stiga upp på morgonen. För att skapa sådana möjligheter att påverka sin egen vardag och omsorg behöver samhället satsa mer resurser på äldreomsorgen.

Med mer resurser till äldreomsorgen skulle också fler äldre få möjlighet att välja äldreboende. Det hindras i dag framför allt av att det råder brist på platser på boendena – inte brist på privatisering. Att släppa in vinstdrivna företag innebär ännu mindre resurser till själva omsorgen eftersom en del av resurserna då ska gå till vinster åt ägarna.

Vi ser gärna att det finns flera olika aktörer, till exempel ideella föreningar eller non profit-företag som komplement till den offentliga äldreomsorgen. Och självklart ska det inom det offentliga finnas olika alternativ och former anpassade efter individen. Men de företag som enbart är ute efter att göra vinst anser vi inte har något i välfärden att göra. Att införa tvångs-LOV i hela landet är ett steg i helt fel riktning.

Jonas Sjöstedt (V)

Partiledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!