Domstolarna ska bli säkrare

8 oktober 2012 06:00

Alliansregeringen satsar på att stärka hela rättskedjan. Vi vet att om vi ska få ett tryggare samhälle måste alla funktioner i rättsstaten hålla hög standard.

Att brott kan utredas med hjälp av fler poliser och skickliga åklagare är viktigt. Vi har gjort viktiga förstärkningar även om polisen ännu inte kan leverera efter sin bästa förmåga. Säkra och effektiva domstolsprocesser – rättegångar – är centrala för rättsstaten. I dag är de allra flesta rättegångar öppna. Detta är något vi ska vara stolta över och värna samtidigt som det är uppenbart att säkerheten måste förbättras. Det finns ett klart samband mellan säkerhetsnivån och förtroendet för domstolarna.

Tyvärr är det verklighet att vittnen eller parter utsätts för våld eller hot. Antalet dömda för övergrepp i rättssak (hot av vittnen) har på senare år ökat. Exempelvis ökade det med ungefär 500 uppklarade fall mellan 2009 och 2010. Antalet anmälda fall 2011 var över 5 800.

Antalet incidenter ökar i domstolarna. Som exempel kan nämnas att när Malmö tingsrätt för några år sedan under fyra dagar genomförde säkerhetskontroller beslagtogs närmare 100 farliga föremål.

En rapport från Domstolsverket anger att antalet hot mot anställda fördubblades mellan 2009 och 2010. Sveriges Radio Ekot rapporterade för ett tag sen om att antalet inställda rättegångar på grund av att åtalade eller vittnen inte dyker upp ökar. Enligt Domstolsverket är det en ökning med över 75 procent jämfört med för fem år sedan. 2 200 rättegångar fick ställas in förra året av denna anledning. Naturligtvis är inte den bristande säkerheten i domstolar den enda förklaringen till detta men det är en viktig del.

Det är mot bakgrund av detta som det från och med 1 juli i år blivit enklare att genomföra säkerhetskontroller i domstolar. Detta är något som efterfrågas av domstolarna.

Säkerhet handlar naturligtvis om mer än kontroller såsom information, utformning av lokaler och utbildning men säkerhetskontroller har en särskild betydelse. Det blir enklare för domstolar att besluta om säkerhetskontroller med exempelvis larmbågar ska få genomföras. Det ska alltså inte införas i alla fall utan precis som i dag ska det prövas om säkerhetskontroller är lämpliga. Men det blir vanligare.

Det kostar självklart en del, dels för att genomföra själva kontrollerna, dels för att utrusta domstolar på lämpligt sätt. Därför satsar regeringen 15 miljoner extra 2012 och 30 miljoner extra 2013. Alliansregeringen fortsätter att arbeta för ett tryggare Sverige.

Caroline Szyber (KD)

Ledamot i Justitieutskottet

Johan Linander (C)

Vice ordförande i Justitieutskottet

Johan Pehrson (FP)

Ledamot i Justitieutskottet

Jan R Andersson (M)

Ledamot i Justitieutskottet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa