En förskola i världsklass

20 oktober 2012 06:15

Att mäta kvalitet i förskolan och skolan är ingen exakt vetenskap. Det krävs många parametrar för att kunna bedöma kvaliteten.

En parameter är hur många barn det finns per antalet vuxen. Just den parametern har haft ett stort fokus i lokalmedia den senaste veckan – här finns oklarheter kring vilka som ska räknas in i den siffran för att den ska bli jämförbar med andra kommuner.

Jag, som tillförordnad förvaltningschef, och min kollega skolchef Marika Lundqvist kommer att se till att vi mäter den siffran på samma sätt som resten av Sverige och att decimalen blir korrekt. För det är bara decimalen av barn per anställd som påverkas oavsett hur vi räknar.

En annan siffra som också ofta diskuteras är antal barn i gruppen. Det är en siffra, liksom många andra siffror, som inte säger någonting när den står för sig själv. För det första måste man veta hur många vuxna som finns på samma grupp för att få en aning om kvaliteten i verksamheten. Har de vuxna utbildning? Hur organiserar de verksamheten? Delar man upp gruppen i mindre grupper och i så fall hur ofta, när och varför?

I Eskilstuna har vi en större andel förskollärare i verksamheten än andra jämförbara kommuner. De har i sin tur en genomsnittligt högre lön än kollegor i andra kommuner. Vi har sju pedagogikutvecklare som inte räknas in i statistiken över personal och som stödjer våra pedagoger i att utveckla förskolan.

Vi har en Välkomstverksamhet där våra nyanlända barn får en särskild start för att så snart som möjligt kunna börja i en av våra vanliga barngrupper. Sist, men främst, har vi i enkäter under flera år frågat föräldrar och barn vad de tycker om våra förskolor och vi får där mycket goda omdömen.

Vi har också politiker som satsat stort på utbyggnaden av förskolan. I Eskilstuna har vi byggt ut med nästan 1 000 nya platser till en kostnad av ungefär 280 miljoner kronor sedan 2005. Vi trixar inte med siffror. Det behöver vi inte.

Vi satsar på att utveckla en redan i världsklass bra förskola där duktiga och kompetenta medarbetare är grunden.

Bo Karlsson
Tillförordnad förvaltningschef

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa