Ingen global uppvärmning på sexton år

22 oktober 2012 06:00

Storbritanniens meteorologiska institut, Met Office, släppte den 13/10 data som visar att ingen global uppvärmning ägt rum de senaste 16 åren. Man hittar ett diagram genom att googla "Met quietly prove". Under tiden har halten koldioxid i luften stigit som vanligt och närmar sig nu 0,4 promille.

Det är för kort tid för att helt kullkasta hypotesen att ökad halt av koldioxid höjer den globala temperaturen. Men det innebär entydigt bevis för att klimatet påverkas av andra krafter, som är MINST lika starka som koldioxiden. Det bevisas också av det faktum att klimatet har blivit varmare ända sedan 1600-talet, innan fossila bränslen användes.

Polarisarna har fått stor uppmärksamhet på ett ytligt sätt. I norr loggades för årsminimum i september den minsta utsträckningen på många år. Sällan har man nämnt verkan av en veckolång storm i augusti. Den bröt upp istäcket och tryckte ihop isflaken mot Kanadas kust. Där bildades ovanligt tjocka isbälten. Isens volym hade alltså inte minskat lika mycket som dess areal.

Nu ökar arealen snabbast av alla de åtta loggade åren. Man kan följa satellitmätningar dag för dag hos Danmarks meteorologiske institut, DMI.

Viktig är också isen i söder. Vid årsmaximum i september noterades en miljon kvadratkilometer mer än medelvärdet för två decennier.

Isen smälts av havsvattnet såväl som av luften. När varmt vatten strömmar mot norr blir det mindre kvar i strömmarna mot söder. När det blir mindre is i norr blir det alltså mer i söder och vice versa. Strömningsmönstret svänger periodiskt fram och tillbaka.

Koldioxidens egenskaper är väl kända sedan hundra år. Dess molekyler reagerar bara inom smala spektralband. Redan vid halten 0,1 promille i luften, har de absorberat det mesta av energin i dem. Vid dagens 0,4 promille finns helt obetydliga mängder energi att ytterligare ta. Koldioxiden har alltså redan gjort det den kan göra i växthuseffekten.

Dagens rapporter stärker mig och många andra i uppfattningen att hypotesen om koldioxidens värmande effekt är seklets största bluff.

Sture Åström

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa