Många varsel är onödiga

21 november 2012 01:50

När storföretag som Volvo, Ericsson, SCA, Husqvarna och fler, ser sig tvungna att varsla om personalnedskärningar, så slår det givetvis också mot underliggande led av leverantörer och entreprenör- och konsultföretag. För många av de företag som drabbas indirekt, blir situationen ännu svårare, eftersom många av dem är starkt beroende av de stora kunderna och alternativa avsättningar för deras produkter och tjänster kan vara begränsade.

I vårt eget researcharbete kring hur företagen hanterar sin situation när det gäller tidrapporter och projektredovisningar, kan vi på dessa stickprovkontakter helt klart konstatera att det brister hos många företag; tillverkande och tjänsteproducerande. Allt för många har inget samordnat system för tidrapportering, utan man kan säga att deras utdebitering i mångt och mycket handlar om en ungefärlig skattning av tidsåtgång och kostnader/utlägg.

Få av dessa företagare inser att 15 minuter förlorad utdebiterbar tid per medarbetare och dag betyder cirka 21 000 kronor på årsbasis med en lönekostnad på bara 350 kronor/timma. Om företaget har sju anställda blir det förlorade beloppet inte mindre än 147 000 kronor. Eller tänk att besparingspotentialen i stället är 30 minuter eller 700 kronor/timma. Det kan på sitt sätt utgöra skillnaden mellan överlevnad och utslagning.

Det finns åtskilliga system på marknaden för tidrapportering och redovisningar av projekt; eller så kallade affärssystem.

De finns med många olika funktioner och i många olika prisklasser. Ett har de gemensamt – de underlättar för företagen att få bättre kontroll på sina tider, kostnader och utlägg. En bättre kontroll betyder mycket eller kanske allt i en situation när ytterligare en lågkonjunkturstorm drabbar oss. Den som har förberett sig för snålare tider har också bättre förutsättningar att uthärda och inte bara överleva, utan också utvecklas och expandera.

Ibland är det dumt att inte ha kontroll. Ofta är det smart att veta vad man sysslar med; när, var och hur. Det är bara att välja. Det kan betyda ett varsel mindre.

Lars Knapasjö

Vd TimeApp

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa