Underkonsumtion driver ekonomin framåt

24 november 2012 04:05

I morgon, söndagen 25 november är det En Köpfri Dag. En dag då människor väljer att inte handla något överhuvudtaget som ett sätt att protestera mot den överdrivna konsumtionen i samhället. Då denna rörelse framför allt består av ekologer och socialister har den av förklarliga skäl inte tagits väl emot av borgarna och visst är det så att deltagarna i En Köpfri Dag inte förstår problemets kärna utan snarare fokuserar på symptomen av problemet. Men de anar åtminstone att någonting är fel. Felet är den lågräntepolitik för konsumtion som världens regeringar och riksbanker bedriver och som har fört oss till ruinens brant.

Denna katastrofala politik har sitt ursprung i, den av John Maynard Keynes, förgiftade nationalekonomiska vetenskap som sedan 1940-talets dagar har opererat under den felaktiga premissen att det är konsumtion som driver ekonomin framåt. Denna devis har upprepats så många gånger att det har blivit en sanning, men det bygger på ett logiskt felslut, nämligen det att en vara kan konsumeras innan den har producerats.

Självfallet kan vi se hur detta är en omöjlighet. Om vi vill konsumera en vara måste den först produceras. Antingen av oss själva eller av någon annan. Men för att denna produktion ska kunna möjliggöras så måste det finnas kapitalvaror, det vill säga produktionsmedel som har köpts för sparade pengar. För att produktionsmedel ska finnas måste någon först ha sparat för att betala för dem, det vill säga underkonsumerar. Det är med andra ord underkonsumtionen som är grunden i tillväxtkedjan. Konsumtion är i stället ett mått på vår ekonomiska välfärd. Ju effektivare vår produktion är desto högre blir vår levnadsstandard och vi behöver inte arbeta varje minut för att överleva.

Den lågräntepolitik som har bedrivits i synnerhet under det senaste årtiondet har lett till enorm överkonsumtion med lånade pengar som människor inte har möjlighet att betala tillbaka. Problemet stannar inte heller på individnivå.

Vi kan i dag se den ekonomiska kris som sprider sig i Europa, där banker och nationer har skuldsatt sig på ett sätt som inte hade varit möjligt med fria marknadsräntor. Europeiska centralbankers artificiellt låga räntor har möjliggjort att länder har levt över sina tillgångar och skjutit upp skuldproblemen till senare.

Om vi vill lösa problemen med överkonsumtion och finansiella bubblor kan vi inte fortsätta göra det vi har gjort de senaste åren. Vi kan inte konsumera oss ur en lågkonjunktur och vi kan inte låna oss ur skuld. Inte heller räcker det med en symbolisk Köpfri Dag. Vi måste omstrukturera hela vårt ekonomiska system och avveckla riksbankssystemet till förmån för fria valutor och marknadsräntor. Vi måste återgå till att spara och producera i stället för att låna och konsumera. Det är den enda lösningen för en framtida hållbar ekonomi och ekologi.

Daniel Fjellström

Liberala partiet Mälardalen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa