Barn är mycket utsatta

27 november 2012 06:00

I dag (27/11) fattar landstingsfullmäktige beslut om att låta utreda förutsättningarna att inrätta ett Barnskyddsteam i hälso- och sjukvården. Barnskyddsteamet ska kunna bestå av barnläkare, sjuksköterska, kurator och psykolog och ska jobba för att hälso- och sjukvården ska bli bättre på att upptäcka och behandla våldsutsatta barn. Teamet ska också fungera som en rådgivande och kompetenshöjande instans för personalen. Kristdemokraterna förde upp frågan på agendan i våras och vi är glada och stolta över att en majoritet i fullmäktige nu ställer sig bakom vårt förslag.

Den 20 november firade Barnkonventionen 23 år. Både i Sverige och internationellt har Barnkonventionen ökat uppmärksamhet kring barn och ungdomars uppväxtvillkor och livssituation samtidigt som den har bidragit till att synliggöra barns utsatthet och behov av skydd. Vi önskar att alla barn i Sverige ska få växa upp i en trygg miljö där de får uppleva villkorslös kärlek. Tyvärr vet vi att detta är långt ifrån verkligheten.

Barns utsatthet är stor. Enligt BRÅ:s statistik för Södermanlands län 2011, polisanmäldes 747 fall av misshandel mot barn under 18 år och 368 fall av våldtäkt, sexuellt utnyttjande och sexuellt övergrepp mot samma åldersgrupp. Då ska man komma ihåg att det fortfarande finns ett stort mörkertal, trots att vissa yrkesgrupper blivit skyldiga att anmäla misstänkta fall av barnmisshandel.

Övergreppen sker under den tid i livet som barn utvecklar tillit, intimitet och integritet. Får inte barn hjälp kan deras utsatthet leda till allvarliga negativa konsekvenser såsom ångest, depression, självskadebeteende, relationsstörningar, inlärningssvårigheter, missbruk och kriminalitet. Dessvärre slår Rädda Barnen larm i sin rapport Våldsutsatta barn inom hälso- och sjukvården (september 2012), att landstingen brister i bemötande och behandling av barn som blir utsatta för våld och sexuella övergrepp. Det är djupt oroande.

I Sörmlands alla kommuner pågår i dag ett arbete för ökad samverkan mellan myndigheter för att hjälpa våldsutsatta barn. Genom arbetet med Barnahus, som finns i Eskilstuna och Nyköping, har rättsväsendet, socialtjänsten och hälso- och sjukvården förutsättningar att samverka kring barnet på bästa möjliga sätt.

Vår förhoppning är att det beslut som landstinget fattar i dag ska leda till att ett Barnskyddsteam kommer på plats i hälso- och sjukvården inom en snar framtid och att det ska stärka landstingets arbete med våldsutsatta barn och bidra till att landstingets samverkan med Barnahus förbättras.

Men det kan inte nog ofta påpekas, alla vi som ser barnen till vardags måste visa civilkurage och våga ta steget att anmäla om vi misstänker att barn far illa. Vi får inte glömma att barn behöver vuxna som både ser, lyssnar och bryr sig.

Caroline Szyber (KD)
Riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson

Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD)
Gruppledare Landstinget Sörmland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!