Miljökatastrofer pågår

"Henrik" har läst ett debattinlägg av Sture Åström (29/11) och skriver triumferande (18/12) att nu har Björn Lymar med flera avslöjats. Det pågår ingen miljökatastrof. Det var varmare förr.

11 januari 2013 05:55

Henrik ger mig en roll jag inte har. Fossila koldioxidutsläpp finns, växthuseffekten finns och klimatpåverkan är ett faktum. Detta är inget jag och några till hittat på.

Snälla, reducera inte miljö till klimatpåverkan. Miljökatastrofer pågår. Mängder med farliga kemikalier skapas och sprids, utsläpp förorenar, hav fördärvas och utfiskas, jordar förstörs, skogar utplånas. Arter utrotas i en takt som brukar jämföras med tidigare katastrofer i jordens historia då livslågan påstås ha flämtat vid flera olika tillfällen.

Åström har haft många artiklar som förnekat mänsklig klimatpåverkan. Han letar annat som kan påverka. Det har varit moln, sol, stjärnor, kosmisk strålning eller solfläckar. Då dessa saker finns brukar han dra den häpnadsväckande slutsatsen att växthusgaserna därför inte påverkar temperatur och klimat. Det har även ingått någon form av idiotförklaring av oss andra som pådyvlas att vi tror att temperatur och klimat bara beror på växthusgaser.

Med risk för att bli tjatig får jag upprepa en del faktorer för temperatur och klimat: Varmare sol, ökat avstånd till solen, jordbanans form, jordaxelns lutning, jordaxelns vridning, solfläckar, sjunkande koldioxidhalt, livets utveckling, kontinenters rörelser, meteoritnedslag, vulkanutbrott samt mänsklig påverkan med förändrad växtlighet och tillförsel av ytterligare växthusgaser.

Varje gång har jag bemött Åström i sak och även ställt frågan: Koldioxid är en av flera gaser med växthuseffekt i vår atmosfär. Menar du att just den del som människan tillför inte fungerar så? Eller anser du att koldioxid inte ger någon växthuseffekt? Ingen enda gång har denne man svarat och fört en seriös debatt.

Så över till att det var varmare förr. Åström pekar i sin artikel på en varmare romartid och en kall period på 1600-talet samt en undersökning som tyder på att det i Nordeuropa blivit 0,6 grader kallare under de senaste två tusen åren. Som vanligt tror han att detta nya bevisar att våra fossila koldioxidutsläpp inte har någon betydelse. Det visar väl ingenting i det avseendet.

Jag har lärt mig att bronsåldern var varm. Vid kontroll får jag fram att maximum i den interglaciala perioden, som bland annat hänger samman med jordbanan samt jordaxelns lutning och vridning, i Nordeuropa ska ha inträffat för 7 000 år sedan. Medeltemperaturen har inte varierat mer än ett par grader.

Dessutom har jag fått lära mig att lilla istiden här i Norden varade i några hundra år från 1400-talet. Vid kontroll får jag fram 500 år samt att temperaturskillnaden var cirka 0,7 grader och tros hänga samman med Golfströmmen.

Jorden historia är lång. Liv har kommit och gått. Det har varit ett hett svavelosande helvete. Det har varit istider. Vad förändrar det i vårt ansvar för den snabba dramatiska uppvärmning vi nu gör oss skyldiga till?

Björn Lymar

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa