Koldioxiden kyler också

Replik till Björn Lymar med rubriken "Koldioxid påverkar vårt klimat" 11/2.

18 februari 2013 06:30

Jag har aldrig förnekat att koldioxiden påverkar klimatet. Så långt är vi eniga. Däremot kan mer koldioxid inte värma så mycket att det märks.

Under mina resor fick jag ibland hålla föredrag för landets främsta professorer. Många hade lika svårt som Björn Lymar att överge invanda tankemönster. Jag fann att det svåraste att lära ut är de enklaste förhållandena, de som inte borde behöva någon ansträngning för att förstås.

Lymar skriver att "växthusgaser likt en tröja håller värme kvar". Mera tröja blir förstås mera isolering och mera värme. Det är fundamentalt fel.

Det handlar om att ta tillvara den värme som strålar ut. Betrakta det spektralband, där koldioxiden kan reagera, som en burk med energi i. Koldioxiden tömmer denna burk på energi och fördelar den i atmosfären. Ju mer koldioxid, desto mindre kvar. Nu har vi så mycket koldioxid att den redan tömt burken. Det finns inte mer att ta.

En annan mer korrekt förklaring: Se på koldioxidens molekyler som färgpigment, vilka hindrar markens strålning att nå ut i rymden. Då stannar värmen kvar på jorden. Ju fler molekyler, desto mindre strålning når ut. Jämför med en vit vägg, som man vill måla svart med tunn färg. I första strykningen blir den bara grå. Det vita lyser igenom. Efter strykning nummer två blir det nästan svart, men inte helt, så man får stryka en gång till. Då blir den helsvart. Därefter kan den inte bli svartare hur många gånger man än stryker på färgen.

När koldioxidens molekyler tagit upp energin, blir de varmare och transmitterar större delen av energin till luftens övriga molekyler. Dessa återstrålar sedan energi åt alla håll. Det är växthuseffekten. Med ökad halt hamnar den utgående energin närmare marken, vilket inte gör så stor skillnad. Avståndet till marken är kort från början.

Men det blir större skillnad för den inkommande strålningen, eftersom det låga trycket i stratosfären gör att det är långt mellan molekylerna. Ökad halt gör då att upptagningen av värme förskjuts uppåt. Återstrålningen går åt alla håll. Det är långt till marken, men nära till rymden. Mer energi går ut i rymden.

Koldioxiden har alltså en kylande effekt, som IPCC inte nämner. Observera, den ökar med ökande halt koldioxid, hur hög den än blir.

Sture Åström

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!