Klyftorna i samhället ökar

14 mars 2013 06:23

Sverige står inför stora framtidsutmaningar. Arbetslösheten stiger från en redan hög nivå, skolresultaten har sjunkit sex år i rad och klyftorna ökar människor emellan. En konsekvens av den höga arbetslösheten är att allt fler barn i Sverige växer upp i ekonomisk utsatthet. Men så länge barn inte kan välja sina föräldrar har vi ett gemensamt ansvar för alla barn. En av våra viktigaste framtidsfrågor måste därför vara att ge alla barn bra och jämlika uppväxtvillkor.

Förr talade man om klassklyftor. Ekonomiska och sociala klyftor som begränsar, stänger dörrar, leder till dålig hälsa och som i slutändan hindrar människor från att nå sin fulla potential.

Vi kan kalla dessa klyftor för klass eller, som många barnrättsorganisationer och samhällsdebattörer gör – barnfattigdom. Problemet existerar oavsett vilket ord vi använder. Många barn lever i familjer som har antingen låg inkomststandard eller är beroende av försörjningsstöd. Oftast handlar det inte om barn som går hungriga, utan om barn som bor sämre än andra, klarar sig sämre i skolan och har en mindre aktiv fritid än andra.

För att minska barnfattigdomen krävs fler jobb och en bättre utbildning. För i grunden är detta ett arbetsmarknads- och utbildningsproblem. Men arbetslösheten ligger på en högre nivå än när regeringen tillträdde. Det är därför svårt att tro att deras linje med större ekonomiska skillnader mellan den som arbetar och den som inte arbetar skulle ge fler jobb. Inte heller ger försämrade villkor för sjuka och arbetslösa färre ekonomiskt utsatta barn – tvärtom. En sådan politik skapar ett mer ojämlikt samhälle.

Vi måste underlätta för föräldrar att ta de jobb som finns och att arbeta heltid. Färre än hälften av landets kommuner erbjuder barnomsorg på kvällar, nätter och helger. I dagens "dygnet runt samhälle" behöver förskolan därför kompletteras med "nattis".

Dessutom misslyckas skolan med att ge alla barn verkliga möjligheter till en bra framtid. Skolresultaten har sjunkit sex år i rad. För att stärka de barn som behöver mest stöd behöver klasserna bli mindre och mer resurser behöver gå till de skolor som har svårast förutsättningar. Och till skillnad från regeringen, vill vi att läxhjälp ska erbjudas alla barn, inte bara de som har föräldrar som har råd att betala.

Barnfattigdom är något som vi socialdemokrater aldrig kan acceptera. Men det handlar också om Sveriges framtida tillväxt. Om Sverige ska kunna konkurrera med kunskap i framtiden – snarare än sänkta löner – då har vi inte råd att lämna vissa av barnen utanför.

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Ordförande för arbetsgruppen mot barnfattigdom

Sara Karlsson (S)

Riksdagsledamot Eskilstuna

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!