Sjukvården om M får bestämma

I dag (lördag) beslutar Moderaternas förbundsstämma om att anta en landstingspolitisk plattform. Där sätter partiet principerna för det arbete som ska genomföras i Landstinget Sörmland de kommande åren.

13 april 2013 06:45

Utgångspunkten för Moderaterna är de samhällsproblem som partiet i dag, genom besök i vården och samtal med både personal och patienter, identifierat och som måste lösas. Vi fokuserar på sex särskilt viktiga områden.

Enkel vård. Många patienter tycker att det är krångligt och svårt att söka vård och att få den vård man har rätt till. Detta är inte acceptabelt. Vi föreslår bland annat att vården ska vara tillgänglig via telefon dygnet runt; man ska aldrig behöva kommunicera via en telefonsvarare. Alla ska erbjudas fast vårdkontakt på riktigt och multisjuka och andra med stora behov ska erbjudas en vårdlots. Allt för att underlätta för patienten.

Snabb vård. Sörmland är ett av de län som har längst vårdköer. Varje minut i onödigt köande skapar lidande för individen och onödiga merkostnader för samhället. Vi vill göra en satsning på att arbeta bort alla köer och införa incitament för att köerna inte ska återuppstå. Vi vill bland annat införa nya och skarpare vårdgarantier.

Säker vård. Vården gör otroligt mycket gott, men tyvärr är det så att många skadas, och till och med dör, i onödan. Varje gång någon skadas i vården är det en gång för mycket. Arbetet med säkerhetsfrågorna behöver intensifieras och systematiseras.

Personlig vård. I dag är vården oftast inte centrerad kring personen utan kring sjukdomen. Detta är ett problem. Alla människor är olika – därför ska behandling ske utifrån varje enskild individs förutsättningar. Vi vill dessutom införa utkrävbara rättigheter för patienterna och en patientombudsman som kan hjälpa till att föra patientens talan när något gått fel.

Jämlik vård. Det är allmänt känt att patienter i dag inte får samma vård trots likartade problem. Ojämlikheten finns inom många områden, exempelvis mellan olika landsting, mellan kvinnor och män och mellan låg- och höginkomsttagare. Det är inte okej att det ser ut på detta sätt – vård ska ges till dem som är i behov av den – inget annat ska styra.

Decentraliserad vård. Vi tror på att decentralisera makt över den egna vardagen till personalen på sjukvårdsgolvet. Vården är i dag väldigt hierarkisk och alltför ofta tas beslut för högt upp i organisationen. Vi vill att alla medarbetare i landstinget ska känna att de kan påverka sin arbetssituation, utvecklas i sitt arbete och ha roligt på jobbet. Något som tyvärr inte alltid är fallet idag.

Vår vision är en enkel, snabb och säker vård. Vi tar parti för patienter och personal och gör därför anspråk på att vara Sörmlands främsta sjukvårdsparti.

Iha Frykman
Förbundsordförande Moderaterna Södermanland

Magnus Leivik
Gruppledare för Moderaterna i Landstinget Sörmland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!