Trådlös teknik har kända risker

Det går en epidemi av sömnlöshet och psykisk ohälsa genom Sverige.

17 april 2013 06:00

De som ska sova allra bäst, barn och ungdomar, har sömnproblem, har svårt att koncentrera sig och är ledsna som aldrig förr. De ges rekordnivåer av sömnmedel, antidepressiva medel och ADHD-mediciner. Problemen har beskrivits i pressen om och om igen.

Vi måste titta på alla möjliga orsaker till problemen. Vad är det som har hänt?

Det finns en faktor som ökat massivt i miljön parallellt med den psykiska ohälsan.

Vår exponering för mikrovågsstrålningen från trådlös teknik har exploderat under det senaste decenniet. Nästan alla barn använder mobiler, de surfar på internet med trådlös uppkoppling och varje skola har infört wifi. Barn exponeras redan från fosterstadiet och sina första levnadsdagar för strålningen från föräldrarnas mobiler, det trådlösa datanätverket i hemmet och från grannens apparater bakom sovrumsväggen. Från fönstret ses allt fler mobilmaster.

Unga växer i dag upp med nivåer av mikrovågsstrålning som ingen tidigare generation utsatts för. Sedan decennier har vetenskapsmän beskrivit att mikrovågsstrålning som används i den nya tekniken orsakar just sömnproblem, koncentrationsproblem, depressioner, ångestattacker och stress. Effekterna har bekräftats av de senaste årens forskning.

Exempelvis visade amerikanska forskare förra året att möss som exponerats i fosterlivet får ADHD-symtom och försämrat minne som vuxna. Hjärnans utveckling hade skadats av strålningen. En undersökning har visat att de barn som exponerats mest för mobilstrålning som foster och under de första åren löpte ökad risk för beteendestörningar. Tyska läkare har visat att barn som lever nära mobilmaster får sänkta halter av ett viktigt ämne, fenyletylamin. Samma sak ses hos barn med ADHD. Läkarna konstaterade också att ämnen kopplade till depressioner och stress förändrades.

De ungdomar som använder mobilen mest har också ökad risk för psykisk ohälsa. Närboende till mobilmaster har sömnproblem och koncentrationsproblem.

Nyligen kom en ny internationell rapport, Bioinitiativrapporten, om forskningen på området från 29 världsledande experter. Slutsatsen är att effekter av strålningen nu är fullt klarlagda. Rapporten pekar på risk för samma symtom som ökar bland de allt mer mikrovågsbestrålade svenska barnen och ungdomarna.

2011 bedömde även 31 experter från hela världen att strålningen är "möjligen cancerframkallande" då forskningen visat ökad risk för hjärntumör. Europarådet rekommenderade att omfattande informationssatsningar genomförs för att informera barn, unga och föräldrar om riskerna.

Vi måste sluta att utsätta våra barn och ungdomar för den trådlösa teknikens kända risker. Minimera användningen av mobiler, surfplattor och trådlöst uppkopplade datorer. Återgå till fast säker telefon och använd fast internetuppkoppling till datorn i hemmen och i skolorna.

Mona Nilsson
Strålskyddsstiftelsen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa