Public service vilseleder de flesta

10 maj 2013 05:00

Public Service är en utmärkt idé för att ge oss "fri och obunden" information: opartisk och saklig utan utelämnande av väsentliga uppgifter. Så säger sändningstillstånden. För kontroll finns Granskningsnämnden, som kan fälla programinslag, varefter rättelse måste meddelas.

Så fungerar det inte! Nämndens oförmåga är tydligast beträffande klimatet.

FN:s klimatpanel IPCC har erkänt att temperaturen inte stigit på 17 år medan utsläppen av koldioxid fortsatt. Mars var kallare än på flera decennier. Koldioxiden tycks inte värma planeten.

SVT och SR utgår systematiskt från IPCC:s hypotes: "Utsläppen orsakar en uppvärmning som blir katastrofal". Det nämns som en självklarhet i program för såväl nyheter som underhållning och till och med i barnprogram. Mycket sällan får någon yttra tvivel på hypotesen, men blir då genast motsagd av en "expert" utan chans till replik.

SVT och SR har mera resurser än de flesta andra redaktioner. Deras linje tycks ha blivit vägledande för dessa, vilket även gäller TT, som förser många tidningar med artiklar om klimatet. En bred allmänhet vet inget om tvivlen på hypotesen.

I riksdagen ville miljöminister Lena Ek den 29/1 "få in klimatfrågan i varje politikområde" och snabba upp sin "färdplan mot nollutsläpp". De flesta talarna var överens om att "göra Sverige till ett föredöme" i denna "ödesfråga om civilisationens överlevnad". Kan någon fråga vara viktigare?

Före jul fick FN:s generalsekreterare ett brev från 125 internationella forskare, däribland sju svenskar. Där framhölls dels att inga observationer indikerar någon kommande uppvärmning, dels att IPCC:s datormodeller sålunda visat sig felaktiga. Därmed är det osannolikt att utsläppen har någon märkbar inverkan på klimatet.

Granskningsnämnden har fått ett flertal anmälningar för att kritik mot IPCC:s hypotes inte får plats, tre från mig. Dessa avslås rutinmässigt med följande motivering:

"Granskningsnämnden har i tidigare beslut konstaterat att IPCC:s slutsats att det pågår en global uppvärmning som med stor sannolikhet är orsakad av människans utsläpp av växthusgaser har ett mycket brett stöd bland såväl klimatforskare som ledande politiker. Att SVT sänder program och inslag som utgår från denna grundsyn kan inte i sig anses strida mot kravet på opartiskhet".

Således: Politikerna vet inte om någon kritik mot hypotesen, vilket främst beror på att SVT och SR (samt TT) inte tar upp sådan. Nämndens ledamöter vet inte bättre. De tror inte att det finns "klimatforskare" med andra åsikter, fast jag talat om det. Därför kan SVT och SR inte kritiseras. De fortsätter att vilseleda nämndens ledamöter, politiker och allmänhet.

Sådan rundgång kännetecknar diktaturer!

Public Service kan knappast finna något mer angeläget än allsidig belysning av landets kanske viktigaste politiska fråga.

Granskningsnämndens oförmåga innebär att den spelar bort sitt existensberättigande, vilket då drabbar Public Service som helhet.

Sture Åström

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa