Vi måste arbeta framåt

Angående Tord Tjernströms och Therese Askerstedts insändare den 11/5.

21 maj 2013 09:01

Jag och många med mig ser rankingrapporterna som ett externt kvitto på hur väl kommunens styrande politiker sköter sitt jobb i jämförelse med andra kommuner. Men jag förstår majoriteten, de arbetar hårt och så faller de ändå i rankingrapporterna.

Moderaterna var med och styrde Strängnäs kommun till 2008. Vi delar ansvaret fram till dess. Men nu är det 2013. Jag ska inte debattera historia. Politik är att arbeta framåt. Vår värld utvecklas, vår kommun och dess invånare utvecklas och vi måste möta de krav som våra invånare ställer på oss i dag och i morgon.

Vi moderater vill se nya tag! Kommunen har all anledning att vara stolt över uppdraget och utsikterna. Så upp ur skyttegravarna och satsa framåt. Vi vet alla att Strängnäs kommun har stora möjligheter. Vi vill vara med och utveckla den potentialen. Då kommer kommunen att stiga i rankingrapporterna och fler får upp ögonen för vår vackra del av Sverige.

Jag är främst kommuninvånare, men även kommunpolitiker och oppositionsråd. Jag ser att det görs bra saker. Men jag ser även områden i kommunen där jag tror att våra invånare vill ha ut mer kommuninvånarnytta för sina skattepengar.

Ett område är VA-taxor och där har Jens Persson arbetat bra och öppnat för ett blocköverskridande arbete genom att ha en socialdemokratisk och en moderat representant i gruppen som skapar driftsbolaget mellan Strängnäs och Eskilstuna.

Ett annat område är skolsatsningen – eller underhållet av våra skolor. Kalla det vad det är. Majoriteten låter vårt kommunala fastighetsbolag renovera kommunens lokaler, det är inte en satsning på kunskap i skolan. Genom den här satsningen blir det snarare färre lärare i skolan och mindre lärarledd tid för eleverna.

Vi Nya Moderater arbetar för:

• Att våra kommunala bolag används effektivt med fokus på hög kommuninvånarnytta
• En kunskapsorienterad skola med fokus på tidiga insatser
• En tydlig och för invånarna öppen nulägesbild av hur Strängnäs kommun mår ur miljösynpunkt

Jacob Högfeldt
Moderat oppositionsråd

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa