Rösta B för barnens bästa

Den styrande alliansen i Strängnäs barn- och utbildningsnämnd skrev i en debattartikel den 27/5 att de gärna vill höja lönerna för lärarna i Strängnäs.

30 maj 2013 06:00

De hävdar vidare att den pågående omorganisationen skall möjliggöra detta samt även ge förutsättningar för att öka lärartätheten.

Som vanligt redovisar de inte hur detta skall gå till eftersom det inte finns några siffror som bekräftar detta. När omorganisationen lanserades strax innan den beslutades i barn- och utbildningsnämnden så sade Fredrik Lundgren att den skulle ge 4-5 nya lärartjänster. Han ändrade sig dock ganska snabbt och sade sedan att man inte skulle behöva säga upp några lärare om man omorganiserade.

Vi börjar nu se en del resultat av den delvis genomförda omorganisationen. Lokalkostnaderna per elev har ökat och några nya lärare har det inte blivit, fler elever väljer dessutom bort den kommunala skolan. En lärare som skrev till mig för en tid sedan vittnade i stället om att dennes skola drabbas av besparingar till hösten och att lärarna går på knäna. Läraren menade vidare att ingen av lärarna på skolan kände sig prioriterad utan i stället sjukskriver sig lärarna ¨å grund av trötthet.

Att tidigare nämnda politiker sedan har mage att gå ut och säga, att om man vill ha minskade lokalkostnader skall man rösta på deras alternativ i den kommande folkomröstningen, är ju inget annat än beklämmande. De har inte redovisat något underlag som visar att omorganisationen skulle ge mer pengar till pedagoger och mindre till lokaler, verkligheten har dock visat att det blir precis tvärtom.

De skriver även i sin debattartikel att det i framtiden skall bli mer pengar till pedagoger men eftersom friskolorna, pga ökat söktryck, startar fler klasser kommer lokalkostnaderna per elev i den kommunala skolan att öka ännu mer. Det enda sättet att minska lokalkostnaderna blir då att lägga ner kommunala skolor men det vill man ju naturligtvis inte gå ut med inför folkomröstningen.

De försöker också hävda att vi i Föräldranätverket tycker att man skall bygga nya skolor för enorma summor, vilket vi aldrig har sagt. Det vi säger är att man bör organisera skolorna i centrala Strängnäs enligt F-6 och 7-9. Vi menar också att man skall göra en ordentlig utredning för att hitta en långsiktig lösning i stället för att som i dag hitta på ständiga paniklösningar som drabbar såväl barnen som lärarna i den kommunala skolan.

Rösta på alternativ B den 9:e juni – för barnens bästa.

Per Engkvist
Föräldranätverket för Strängnäs skolor

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa