Klimatet i Sörmland – en väckarklocka

7 augusti 2013 06:00

Det är en vanlig uppfattning att den globala uppvärmningen sker snabbare i andra delar av världen än i Sverige. Det stämmer inte. Medeltemperaturen i Sörmland har under de senaste tio åren, 2003–2012, i genomsnitt varit 1,0 grader högre än under den internationellt använda jämförelseperioden 1961–1990. Det är väsentligt mer än motsvarande globala temperaturökning på omkring 0,5 grader.

I två olika scenarier för globala utsläpp av växthusgaser anger SMHI att medeltemperaturen i Sörmland vid nästa sekelskifte förväntas ha ökat med 4,4 respektive 5,5 grader, jämfört med perioden 1961–1990. Nederbörden i Sörmland förväntas samtidigt öka med 14 respektive 18 procent. Det kommer att medföra stora påfrestningar för både ekosystem och viktiga samhällsfunktioner.

Men allra störst konsekvenser blir det i utvecklingsländerna. Det är de fattigaste, de som bidragit minst till utsläppen, som drabbas hårdast. För att bromsa den globala uppvärmningen måste vi i den rika delen av världen nu ta ansvar för att minska vår klimatpåverkan. I maj i år passerades för första gången på miljontals år en koldioxidhalt i atmosfären på över 400 miljondelar (PPM). Ju högre halt, desto varmare blir det. Det kommer att krävas mycket omfattande utsläppsminskningar om vi ska ha en chans att nå målet om att temperaturen globalt inte ska öka med mer än två grader. I Sverige måste utsläppen ner till nära noll till år 2050. Sverige har mycket goda förutsättningar för förnybar el och dessa måste tillvaratas. Genom att bygga ut vindkraften och exportera el kan Sverige minska klimatutsläppen från kolkraftverk i övriga Europa.

Ett mycket effektivt sätt för var och en att minska sin egen klimatpåverkan är att köpa andelar i vindkraftverk eller investera i solceller. Om man till exempel köper tio vindandelar (10 000 kilowattimmar) kan man varje år minska sina utsläpp av växthusgaser med upp till tio ton, enligt Energimyndigheten. Det är lika mycket som fyra genomsnittliga bilar i Sverige släpper ut. För att hejda den globala uppvärmningen måste vi alla anstränga oss för att minska vår klimatpåverkan. Politikerna måste göra det både lätt och ekonomiskt gynnsamt att vara klimatsmart. Men både enskilda medborgare, företag och kommuner i Sörmland kan göra stor klimatnytta genom att investera i vindkraft redan i dag.

Linda Burenius Magnusson

Vd för O2:s vindkraftskooperativ

Pär Holmgren

Meteorolog, författare och föreläsare i klimatfrågor

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa