Fel om klimatförändringar

Linda Burenius Magnusson och Pär Holmgren skriver i Eskilstuna-­Kuriren den 7/8 2013 att klimatförändringar i Sörmland borde vara en väckarklocka och uppmanar oss att köpa andelar i vindkraft, helst då i Burenius Magnussons eget företag förstås.

9 augusti 2013 06:00

Författarna har studerat nederbörden över Sörmland under tio år och drar därav slutsatser om klimatförändringarna i världen. Det är bara att gratulera till bedriften. Det är mer än vad världens samlade forskarelit lyckats med under många års forskning. Får man vara litet kritisk är väl tio år alldeles för kort tid för att dra säkra slutsatser?

Författarna skriver att genom att bygga ut vindkraften och exportera el kan Sverige minska klimatutsläppen från kolkraftverk i övriga Europa. Problemet är bara att kolkraften inte minskar utan snarare ökar. I Tyskland har kolkraftens andel av elproduktionen ökat från 43 procent 2010 till 52 procent under första halvåret i år.

Författarna menar att jag kan minska min egen klimatpåverkan genom att köpa andelar i vindkraft. Men inte minskar väl mina utsläpp för det? Svensk elproduktion ger ju inga utsläpp och att byta till vindel ger därför ingen minskning.

Påståendet att 10 000 kWh vindkraft minskar utsläppen med tio ton bygger på det felaktiga antagandet att 1 kWh vindkraft ersätter 1 kWh kolkraft (vilket ger 1 kg CO2/kWh). I verkligheten är elen i nätet en mix av olika slags el och enligt Svensk Energi är reduktionen 0,1–0,8 kg CO2/kWh, i snitt mindre än hälften av vad författarna påstår. Siffran tio ton förutsätter också att jag använder 100 procent el från kolkraft, vilket inte stämmer.

Slutligen: De globala utsläppen av växthusgaser orsakas inte främst elproduktionen utan av transporter, industrier, jordbruk, avskogning med mera som tillsammans står för 75 procent av utsläppen.

Att ersätta fossilkraft med vindkraft är därför inte lösningen på klimathotet. Det är ett oblygt sätt för vindkraftbranschen att utnyttja klimathotet som säljargument. Under tiden fortsätter utsläppen att öka!

Richard Bernström
Civilingenjör

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa