Vindkraftsbolagen vill tjäna pengar

16 augusti 2013 06:00

Det pågår en omfattande utbyggnad av vindkraft i Sverige. Runt om i vårt land från norr till söder byggs det stora vindparker med sammantaget tusentals vindkraftverk. Miljökonsekvenserna blir omfattande när många områden i landet alltmer börjar likna ett tivoli. Protesterna från befolkningen växer, människorna känner sig överkörda av vindkraftsbolagens framfart.

Varför är då alla dessa vindkraftbolag, som växer upp som svampar ur jorden, angelägna om att bygga vindkraft? Svaret är enkelt, för att tjäna pengar. Men lönsamheten för vindkraften i Sverige är helt beroende av bidrag och subventioner. Svenska folket har redan nu offrat miljarder kronor i subventioner till alla vindkraftbolag, till stor del utländska.

Samtidigt kan vi konstatera att Sverige kommer att ha ett stort överskott av elkraft många år framdeles vindkraften förutan. Svensk elproduktion är även i det närmaste fri från utsläpp av koldioxid och andra skadliga ämnen. Varför då fortsätta att bygga den dyra och miljöstörande vindkraften som vi inte behöver?

Här får vi gå tillbaka i historien. När regeringen år 2009 beslutade att ny kärnkraft kan byggas för att ersätta nuvarande reaktorer, krävde Maud Olofsson att Sverige skulle satsa på en kraftig utbyggnad av vindkraften i landet.

Det är följderna av detta krav som vi nu ser runt omkring i vårt land. Det är en skam att allt detta schackrande med svenska folkets pengar och med vår miljö får fortsätta år efter år. Tidigare har det varit kärnkraften, nu är det vindkraften.

Det politiska spelet om energipolitiken i Sverige har varit en bedrövlig historia som vi sett ända sedan Fälldins dagar på 70-talet. Här har Centerpartiet haft en framträdande roll även om konkurrensen har varit hård.

Vad kan vi nu förvänta oss i framtiden? Att fortsätta stödja vindkraften när lönsamheten inom överskådlig tid är beroende av omfattande subventioner kan inte vara en framsynt politik. Därför borde alla subventioner till vindkraften snarast avvecklas. Sverige behöver inte någon ny elproduktion inom de närmaste 20 åren när nuvarande kärnkraft kan börja avvecklas.

Vad Sverige nu behöver är en blocköverskridande överenskommelse om kärnkraften. Här borde s-partiet kunna ansluta sig till regeringens förslag att Sverige i framtiden kan bygga ny kärnkraft. Därmed finns möjligheten att äntligen kunna lösa upp knuten beträffande kärnkraften som i årtionden varit ett hinder för en sund och framgångsrik politik när det handlat om landets viktiga elförsörjning.

Kjell Lingeblad

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa