Falska profeters geschäft

16 augusti 2013 06:00

Skräckvisioner om framtida värmekatastrofer sprids av falska profeter som försörjer sig på att sälja en imaginär klimatnytta, exempelvis Linda Burenius Magnusson och Pär Holmgren, 7/8.

De anför scenarier med fyra eller fem graders högre temperatur till år 2100. Dessa bygger på de datorsimuleringar, som FN:s klimatpanel IPCC hållit på med i 25 års tid utan att träffa rätt. De har förutsagt ständigt stigande temperatur, vilket inte hänt på 17 år. Därmed är de och parets skrämskott bevisat meningslösa.

De 17 åren är nästan lika lång tid som en uppvärmning faktiskt pågick mellan 1977 och 1997. Tidigare mätte man en lätt uppvärmning mellan 1860 och 1890, en nedkylning till 1910 och en uppvärmning till 1940 samt nedkylning till 1977. Under denna tid inträffade de varmaste åren på 30-talet. Dessförinnan var det ännu varmare på Medeltiden och Romartiden. Klimatet har alltid gått upp och ner.

Sverige har redan ett överskott av el. Som bekant minskar tidningsbranschen globalt med avstängning av elslukande pappersmaskiner som resultat. Elöverskottet blir således större.

I Sverige finns således inget behov av vindkraft. Paret anger fullt riktigt att elen skall exporteras.

Vindkraftverken får stora subventioner av skattepengar för att byggas och drivas. De uppgår till storleksordningen 28 öre per kWh, som skattebetalarna alltså skulle skänka till andra länders elkunder!

Påståendet om klimatnytta är ren humbug även om man tror att koldioxid är skadlig, vilket den ju inte är. Vid tillverkningen av ett jättefundament i betong, ett hundra meter högt torn med generator och propellerblad används så stora mängder material att utsläppen av koldioxid inte balanseras förrän kraftverket varit i drift 15 à 20 år. Många har hittills måst skrotas tidigare.

Solen uppför sig nu lika extremt som på 1600-talet, varför en faktabaserad prognos är att vi får det kallt framöver.

Detta vet säkert de två, varför det närmar sig svindel att försöka sälja vindkraftverk.

Sture Åström

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa