Partiledardebattens politiskta spel

På frågan om koldioxidminskning hänvisade Centerns Annie Lööf till vindkraftutbyggnaden trots hennes bättre vetskap om att Sveriges traditionella el är fossilfri.

9 oktober 2013 06:28

Det framkom i debatten en förespegling om, att vindkraft skall ersätta kärnkraften. Det är på detta sätt Alliansen ska rädda Centern med frieri till kärnkraftsmotståndare.

Svenska Kraftnät visar, att endast sex procent av installerad vindkraftseffekt kan tillgodoräknas i en utsatt situation. Detta innebär, att för en mycket kall vinterperiod med tillhörande snål vind fordras det, för att ersätta kärnkraften i Sverige, 50 000 vindkraftverk (vardera tre megawatt, totalhöjd 200 meter), samtidigt som vattenkraft och kraftvärme utnyttjas till fullo. Proportionerna måste lyftas fram som en tankeställare till kärnkraftmotståndare.

Kostnader för vindkraftens nätutbyggnad samt subventioner blir betungande för elkonsumenter. Tillsätt därför en oberoende kommission som tillsammans med övriga länder inom Nord Pool studerar elens och elprisets betydelse för samhällsekonomin och näringslivet. Det gäller exportindustrins konkurrenskraft, jobben och välfärden.

Tord Wiklund

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa