Viktigt vägval för ärkebiskopen

Kyrkan måste engagera sig i klimatdebatten.

16 november 2013 05:00

Vi gratulerar biskop Antje Jackelén till utnämningen som ärkebiskop. Den ökar "herdens" ansvar att välja rätt väg. Vi vill bistå biskopen i klimatfrågan. Tillsammans med kollegorna har hon accepterat den rapport som IPCC presenterade den 27/9. Den utgör en "sammanfattning för politiker" och varnar för katastrofalt varmare klimat orsakat av människans utsläpp av koldioxid. Därför skall vi alla ändra livsstil, vilket biskopen ser som en andlig fråga och den måste kyrkan engagera sig i. Sammanfattningen avser de vetenskapliga underlagens 2 000 sidor, som blir klara först nästa år. Men man vet redan att de visar på låg risk för klimatkatastrof. Rapporten har förhandlats fram mellan FN:s regeringar, varav några ser IPCC främst som ett verktyg att utverka mer pengar från västländerna.

Man förhandlar inte om vetenskap. Rapporten är politik. IPCC litar på datorsimulerade "klimatmodeller", som förutsagt ständigt stigande temperatur, smältande polarisar, accelererande höjning av havens nivå, växande öknar samt fler och värre orkaner.

Verkligheten har visatatt allt detta är fel! Ändå hävdar IPCC att det främst är utsläpp av koldioxid som driver klimatet, och att sannolikheten för det har ökat från 90 procent 2007 till 95 procent i dag. Inga fakta anges som grund för den bedömningen. För datorsimuleringar av det kaosartade klimatet måste många okända faktorer antagas.

Felen i dessa förstoras varje gång i de miljoner omräkningar som simuleringarna kräver. IPCC:s hundratals simuleringar har förutsagt ständigt stigande global temperatur, men den har inte stigit alls på 17 år. Ändå hävdar IPCC att de förutsäger klimatet om 100 år. I dess rapport 2001 förklarade en arbetsgrupp att datorsimuleringar av klimatet är meningslösa. Vare sig det blivit varmare eller kallare, bevisar det inte att koldioxid är orsaken. Under sina 25 år har IPCC inte lyckats bevisa att utsläpp av koldioxid driver klimatet så mycket att det kan mätas. Klimatet har alltid varierat av naturliga orsaker, men dessas verkningar har IPCC tydligen inte utforskat tillräckligt, eftersom de 17 åren blivit en överraskning.

Det finns inga tecken på en kommande värmekris. Den verkliga krisen kommer, om vi gör som IPCC föreslår: Bekämpar utsläpp av koldioxid med högre priser på energi, vilket skall gälla globalt för att vara effektivt. Det höjer priserna på livsmedel, vilket drabbar de fattigaste värst. När svälten hotar, kämpar dessa för överlevnad utan hänsyn till miljön.

Vi föreslår attSvenska kyrkan arrangerar ett seminarium, där enkla fakta om klimatet kan presenteras och diskuteras, gärna i debatt med företrädare för IPCC:s linje. Därefter kan biskop Jackelén välja rätt väg i klimatfrågan. Ansvaret för en så viktig bedömning kan herden inte lägga på hjorden.

Lars Bern

teknologie doktor, före detta vd Miljöforskningsinstitutet IVL,

ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

Sture Åström

civilingenjör, sekreterare för Nätverket Klimatsans

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!