Avveckla klimatpanelen IPCC

Det finns inget klimathot

4 januari 2014 05:00

De många katastroflarmen från klimatpanelen IPCC och andra bygger på datorsimuleringar. Dessa har förutsagt ständigt stigande temperatur med åtföljande katastrofer. Trots stigande koldioxidhalt har temperaturen inte stigit på 17 år! IPCC har missat grovt.

2007 spåddes att isen på havet i Arktis skulle vara borta sommaren 2013. När dess utbredning 2012 var den minsta på 30 år, sågs det som en bekräftelse på att Arktis smälter bort. Men isen frös till snabbt och är nu större än de senaste fyra åren.

IPCC anför att ett år är för kort tid och att isen har minskat under 30 år. Det är också för kort tid. Polarisarna har alltid varierat i faser om cirka 30 år. När den minskar i norr, växer den i söder – och omvänt. Isen runt Antarktis slog historiskt rekord i år. IPCC visar inte att denna rytm har brutits, men hävdar ändå att Arktis blir isfritt 2040.

Havets nivå skulle stiga med en meter eller mer på 100 år. Öarna i söderhavet skulle översvämmas. Nivån mäts noggrant i hundratals hamnar. På hundra år har den höjts 0,0-2,0 millimeter per år. Det blir inte mer än 20 centimeter. Korallerna växer så att söderhavsöarna stiger i takt med havet. Fler har växt än som krympt.

I rapporten 2001 slår IPCC:s forskare fast att klimatet är ett kaosartat system av många drivkrafter, vars inbördes relationer är okända. Datorsimuleringar är därför meningslösa. Det bekräftas av de 17 åren. Ändå förutsäger IPCC klimatet om 100 år. Det är inte seriöst.

Under 25 år har IPCC:s uppgift varit att bevisa hypotesen att utsläppen av koldioxid främst driver klimatet. Vare sig det blivit varmare eller kallare, bevisar det inte att koldioxid är orsaken. Mer koldioxid gör så lite att det inte har kunnat mätas.

Den enda uppmätta klimatförändringen är att det blivit 0,74 grader varmare under 1900-talet, vilket främst är en återhämtning efter det kalla 1800-talet. Övriga variationer i klimatet ligger inom normala gränser.

Redan 1801 påvisade William Herschel ett samband mellan solfläckarnas cykler och klimatet. Det har IPCC negligerat, medan många forskare har arbetat vidare och bekräftat sambandet. Solen uppträder nu lika extremt som under Lilla Istiden på 1600-talet. Det ger hög sannolikhet för att vi får det kallare.

Det finns inga tecken på en kommande värmekris! En verklig kris kommer, om vi gör som IPCC föreslår: Bekämpar utsläpp av koldioxid med högre priser på energi. Då ökar priserna på livsmedel och gör oss alla fattigare, värst för de fattigaste. När svälten hotar, kan de ödelägga stora arealer.

IPCC:s ledning har vantolkat sina forskare så grovt att flera lämnat samarbetet. Ett fritt och öppet meningsutbyte mellan kunniga forskare har politiserats till förhandlingar bakom stängda dörrar. Resultatet har blivit ständiga larm, som visat sig felaktiga.

Det finns inget klimathot. IPCC bör avvecklas.

Åke Ortmark
Journalist, författare

Sture Åström
Civilingenjör, nätverkets sekreterare

För Nätverket Klimatsans

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa