Sverige har redan nått målet

Vindkraft är inte bara förnybar el. Tusentals människor kommer att ta skada av vindkraftsparkerna.

18 februari 2014 05:00

Det är positivt att Kent Johansson (C) gör en rundresa i Sverige för klimatet. Förhoppningen är att han då också beaktar baksidan av medaljen. De tusentals människor som kommer att lida skada av att tivoliliknande vinkraftsparker växer upp i deras närhet. Resan behöver inte bli lång Salbohed/Norrberget, Avesta/Målarberget, Motala/Hultema samt Smedjebacken/ Långholmsberget är några förslag till resmål.

EU:s nya direktiv för perioden fram till 2030 förordar 27 procent förnybart. Sverige har redan uppnått 51 procent. Målet är klarat med råge och om det gäller export av vindel till kontinenten, kan det konstateras att alla runt Sverige kringliggande länder har långa blåsiga kuststräckor och om intresse finns för vindkraft är inhemsk lokal vindkraft att föredra. Närproducerad el ger låga energibortfall i form av låga nätförluster. Resans mål borde gälla dessa länder. Avveckling av kärnkraft i Sverige innebär införandet av fossil gaskraft.

EU-direktivet lägger tyngdpunkten på utsläppsminskningar med 40 procent, förnyelsebar energi har tonats ned. EU-kommissionen, som bevakar jämlik konkurrens inom unionen, anser att subventioner bör trappas ner och avvecklas för mogen teknik. USA har sedan årsskiftet inte längre skattelättnader för vindkraft. Ett paradigmskifte är under uppsegling till energislag, som kan stå på egna ben.

Tord Wiklund

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!