Vindkraft är inte lösningen

Varför inte i stället plantera gran-, tall- eller lövskog på marken?

20 februari 2014 05:00

Är vindkraftsprojektet ett spel för galleriet eller ett spel att lura till sig våra pengar och berika vindkraftsentreprenörerna? Har egentligen de två politikerna som skrivit en debattartikel i vår tidning den 10 februari tänkt till eller följer de med den allmänna strömmen?

Vi kanske bör studera hur koldioxid och syre samarbetar i naturen. Växter tar upp koldioxid och släpper ut syre, medan människor och djur tar upp syre och släpper ut koldioxid.

Naturen fungerar så snillrikt oavsett om vi åker jorden runt för att propagera för minskade utsläpp av koldioxid. Märk väl att vi samtidigt hej vilt hugger ned kvadratkilometrar med regnskog, vilket motsvarar ett koldioxidupptag på omkring en fjärdedel av jordens totala utsläpp.

Kan vi rädda världen med mer vindkraft? Knappast! Vi bortser från den energi som åtgår vid tillverkning av dessa plasttorn med mera. Vi skall inrikta oss på de färdiga tornen. För att få verket på plats måste ett armerat fundament av cement iordningställas, vägar anläggas, skog huggas ned och så vidare. Kort sagt ett industriområde måste anläggas. Märk väl att industriområdet saknar stängsel. Kanske ett sätt att underlätta för militanta Green Peace-aktivister?

Varför inte i stället plantera gran-, tall- eller lövskog på marken? Skogen tar upp koldioxid och släpper ut syre! Vi får ren syrgas av växterna och vi släpper i gengäld ut koldioxid. Tyvärr är lösningen för enkel för "klimatforskare" som åker jorden runt i jetplan och skrämmer människor med jordens närstående undergång. Tyvärr finns det också politiska partier med i denna dans kring guldkalven bland många andra ovanstående debattörer.

Nils Ronquist

Miljövänner för kärnkraft (MfK)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa