Ologiskt att satsa på vindkraft

Varför ska ett land, som redan är närmast koldioxidfritt i sin elproduktion och som producerar överskott av el satsa på det sämsta alternativet?

7 maj 2014 05:00

Den 8 april uppvaktade Föreningen Svenskt Landskapsskydd – FSL – Stefan Löfven i Åre. Budskapet var att upphöra med de kostsamma och miljöförstörande satsningarna på vindkraft. Det vi inte visste då, men fick besked om ett par dagar senare, var att Stefan Löfven redan gjort upp med Miljöpartiet och Vänsterpartiet om en fortsatt satsning på vindkraftens utbyggnad. Den socialdemokratiska partistyrelsen hade redan före vårt möte beslutat att öka subventionerna till vindkraften och att det lokala kommunala vetot ska avskaffas.

Om Socialdemokraterna vinner valet, kommer inget område i Sverige vara fritt från exploatering av vindkraft, när det kommunala vetot tas bort. Sverige kommer att stå inför tidernas största miljöförstörelse av svensk landsbygd, där profiterande vindkraftsbolag ska ta del av subventionerna. Detta kommer att leda till förstörelse av stora ekonomiska, natur-, fauna- och miljövärden, samt en total ödeläggelse av närboendes livsrum.

Om politikerna inte förändrar sin energipolitik kommer vi att få samma problem som de upplever i Tyskland och England, där de genomför stora förändringar i sin energipolitik efter vindkraftens negativa konsekvenser. Elräkningarna blir högre då vi elkonsumenterna får stå för notan. FSL har vid flera tillfällen krävt besked om var partiet står i den viktiga energifrågan, utan svar.

Om det funnits miljöintresse hos Socialdemokraterna, skulle det satsa pengar på den förnyelsebara energi, som fungerar bäst och har minst negativ påverkan på miljön, vågkraft, solkraft, biomassa, geotermisk värme, jordvärme och biogas. Att satsa på det sämsta alternativet, vindkraften, är för oss helt ologiskt gentemot väljarna.

Vindkraftens reglerbehov av lika mycket annan kraft när vindkraften inte snurrar, de stora geografiska områden som vindkraften behöver och som ger stora negativa effekter på sin omgivning. Industrin behöver energiformer som är pålitliga och kostnadseffektiva, speciellt den svenska energikrävande industrin.

Intermittent och kostnadskrävande energi blir snabbt ett hot mot konkurrenskraften, vilket direkt påverkar arbetstillfällena i svensk industri. Detta upplever Tysklands industri nu efter att de tappat stort i konkurrenskraften gentemot USA på grund av de höga elpriserna i Tyskland.

Varför ska ett land, som redan är närmast koldioxidfritt i sin elproduktion och som producerar överskott av el satsa på det sämsta alternativet? Ett nödvändigt alternativ för dessa etablerade partier borde vara, att gå samman och enas om en för miljön, medborgarnas ekonomi och den svenska industrins internationella konkurrenskraft hållbar energipolitik.

Sune Sjöström
Ordförande
Henrik Wachtmeister
Mediatalesman
Marie Andersson
Styrelseledamot
Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa