Ställ etiska krav på importerad sten

Endast 47,8 procent av de 113 kommuner som besvarade Stenindustriförbundets enkät har infört eller diskuterat att införa någon form av etiska och sociala krav vid upphandling av natursten.

28 januari 2015 05:00

Gnesta är den enda kommun i Södermanlands län som uppger att man ställer etiska och sociala krav i sin upphandling, visar en ny undersökning från Sveriges Stenindustriförbund.

Sveriges Stenindustriförbund har vid tre tillfällen sedan 2011 i enkätundersökningar frågat landets kommuner om de ställer etiska och sociala krav när de upphandlar natursten. Trots flera påminnelser besvarade endast fyra av Södermanlands läns nio kommuner den senaste enkäten. Av de som svarade är det bara Gnesta som ställer sådana krav.

Vi som representerar ansvarstagande stenföretag vill att alla kommuner ska ställa etiska och sociala krav på den sten de upphandlar. Kommuner som inte ställer krav gynnar oseriösa stenföretag som struntar i livsviktig skyddsutrustning och inte lever upp till ILO:s konventioner om grundläggande rättigheter i arbetslivet. Stenarbetare som drabbas av stendammslunga betalar mellanskillnaden.

Varje år upphandlar Sveriges kommuner, direkt och via entreprenadföretag, natursten för hundratals miljoner kronor. Kommunerna är stora upphandlare av exempelvis kantsten, gatsten och hällar. De har köparens makt. Agerar de rätt gör de sociala krav de ställer omedelbar skillnad på golvet.

Endast 47,8 procent av de 113 kommuner som besvarade Stenindustriförbundets enkät har infört eller diskuterat att införa någon form av etiska och sociala krav vid upphandling av natursten. År 2011 var motsvarande siffra 36,5 procent. Utvecklingen går i rätt riktning, men alltför långsamt. Vårt nyårslöfte är att under 2015 göra vad vi kan för att fler kommuner ska ställa krav på importerad natursten.

Göteborg, Malmö och Örebro kommun är tre pionjärer på området etiska och sociala krav vid upphandling av natursten. Det samarbete som de bedrivit sedan 2006 skulle många andra kommuner kunna lära mycket av, inte minst vad gäller uppföljning av de etiska och sociala krav man ställer.

Etiska och sociala krav kan låta abstrakt, men det handlar om att ställa krav på högst konkreta saker som rätt skydd och utsugsutrustning. Med krav och kontroller av arbetsmiljön räddar man stenarbetares hälsa och liv. Samarbetar man kring uppföljningen på plats i exempelvis Kina och delar på kostnaderna blir de nödvändiga kontrollerna inte dyra för den enskilda kommunen.

Kommuner som inte ställer etiska och sociala krav – och följer upp dem – tar inte sitt ansvar. Vi hjälper gärna kommunernas inköpschefer att bli bättre på att upphandla juste natursten!

Kai Marklin

Ordförande Sveriges Stenindustriförbund

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa