Se klass och kön för jämställd lön

Vi förväntar oss att regering och kommun- och landstingspolitiker driver en klassmedveten jämställdhetspolitik.

7 mars 2015 05:00

I Sörmland var den faktiska lönen för arbetarkvinnorna i genomsnitt 17 886 kronor i månaden 2012. Det är 6 047 kronor mindre än vad män i arbetaryrken tjänade. Det visar 2015 års upplaga av Sveriges Jämställdhetsbarometer, som LO presenterade 4 mars. Manliga tjänstemäns månadslön var 37 539 kronor mot kvinnliga tjänstemäns 28 612 kronor, visar statistik från SCB.

De stora skillnaderna mellan kvinnor och mäns lön är kopplade till det utbredda deltidsarbetet och de många osäkra anställningarna inom kvinnodominerade branscher.

Deltidsarbete är tyvärr norm på arbetsmarknaden. Arbetsgivaren erbjuder helt enkelt inte heltid, utan förlägger arbetstimmarna efter en precisionsbemanning. Det leder till att timmarna förläggs på ett sätt som utgår ifrån en syn där antal händer i till exempel vård och omsorgsyrken räknas framför den kvalitativa syn som handlar om omvårdnad och omsorg.

Deltiderna i kvinnodominerade branscher är inte självvalda utan beror på arbetsgivares strävan efter precisionsbemanning. Vi måste finna lösningar som bidrar till varaktig förändring av både arbetsliv och familjeansvar. Klass och kön påverkar i allt väsentligt kvinnors och mäns möjligheter i arbetslivet och i samhället. Hur mycket tid, makt och pengar vi har är starkt kopplat till vår klass, till det ojämlika arbetslivet och det ojämställda ansvaret för familjen. Ofrivillig deltid och otrygga anställningsformer begränsar arbetslivets villkor för kvinnor. Normen gör att såväl vid arbetssökande som i arbetslivet, ses kvinnor som mammor eller blivande mammor och deras arbetsuppgifter och arbetsmoment värderas lägre än männens i flertalet branscher. 

Vi förväntar oss att regering och kommun- och landstingspolitiker driver en klassmedveten jämställdhetspolitik. Det råder inte brist på idéer för att förändra förhållandena mellan kvinnor och män.

Flertalet åtgärder behövs: Heltid måste bli norm på hela arbetsmarknaden och skattefinansierade verksamheter bör leda utvecklingen med avtal om heltid. Stärkt anställningstrygghet och tidsbegränsad anställning ska enbart användas begränsat. I föräldraförsäkringen bör en tredje reserverad månad per förälder införas snarast och en färdplan skapas för när och hur fler månader ska reserveras. Förstärk statsbidragen till kommuner och landsting så att arbetsvillkoren för kvinnor i arbetaryrken kan förbättras. Bygg ut barnomsorgen på obekväma arbetstider.

Berit Örtell
Ombudsman LO i Mellansverige

Sara Karlsson (S)
Riksdagsledamot, Eskilstuna 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa