Försämrad skolpolitik med S och MP

Vikten av att elever undervisas av duktiga lärare är vi ense om. Men vi förvånas därför över att tidigare vallöften om skärpta krav vid antagningen av lärarstudenter och en utveckling av alliansens försöksverksamhet med lämplighetstest inte genomförs.

19 maj 2015 05:00

Replik på Helene Hellmark Knutssons (S) debattartikel, E-kuriren, 30/4.

Alliansregeringen satsade stort på skolan under hela sin regeringstid. Förutom fokus på tidiga insatser gällande läsa, skriva, räkna i lågstadiet återupptogs också speciallärarutbildningen. Dessutom infördes fortbildning av lärare och skolledare, liksom karriärtjänster för lärare. Utöver detta har också viktiga strukturförändringar gjorts som resulterat i en ny skollag, nya läroplaner, ny lärarutbildning och ett skolforskningsinstitut.

Dessa reformer har uppmärksammats av OECD och anses kunna vara en viktig vändpunkt för att successivt kunna höja svenska elevers kunskapsresultat. Stick i stäv med OECD:s bedömning kallar samtidigt ministern för högre utbildning och forskning de nödvändiga reformerna för ett "borgerligt skolexperiment". Det är ett pinsamt uttalande och ett lågvattenmärke för en regering som ständigt pratar om samarbete.

Vi är dock överens om att svensk skola fortsatt har stora utmaningar. Alliansen satsade därför 2 000 miljoner kronor ytterligare för att de närmaste åren kunna åstadkomma ett rejält lågstadielyft med mindre klasser, fler speciallärare och ökad lektionstid i matte. I satsningen ingår också en omfattande fortbildning inom läsning, som hade förutsättningar att bli lika framgångsrik som den som redan har genomförts i matematik.

Mycket av detta har S/MP-regeringen kopierat, men vår satsning som presenterades som ett Lågstadielyft har i stället bytt namn till Lågstadielöfte. Må så vara att regeringen försöker ta poäng på en omdöpt politik men illavarslande är att Läslyftet fick stryka på foten. Läsning är en grundläggande kompetens som självklart har stor betydelse för alla andra ämnen under hela utbildningskedjan och i samhällslivet.

Vikten av att elever undervisas av duktiga lärare är vi ense om. Men vi förvånas därför över att tidigare vallöften om skärpta krav vid antagningen av lärarstudenter och en utveckling av alliansens försöksverksamhet med lämplighetstest inte genomförs. Inte heller förstår vi hur regeringen ska kunna locka nya grupper till lärarstudier.

Söktrycket till lärarutbildningen ökade förvisso under Alliansregeringen men behoven är stora. Alliansen införde därför också ett system med examenspremier för att locka till studier, men dessa har S/MP-regeringen helt sonika plockat bort, utan att ersätta dem med något annat. Detta i ett läge där vi i en nära framtid har oändligt stora behov av utbildade lärare. Det är inte att ta utbildningspolitiken seriöst.

Erik Bengtzboe

Riksdagsledamot i utbildningsutskottet för nya Moderaterna

Betty Malmberg

Riksdagsledamot i utbildningsutskottet för nya Moderaterna

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa