Välj svensk mat för er egen skull

Jo, jag tycker att ni ska välja svensk mat. Men inte för att stödja den svenska bonden. Utan i ert eget rent egoistiska syfte.

31 juli 2015 05:00

De senaste månaderna har det varit stort fokus på lönsamheten, eller snarare bristen på lönsamhet, inom svenskt lantbruk. Media har beskrivit den allvarliga situationen med mjölkbönder som går på knäna, svårigheter att rekrytera nya till branschen, mark som inte lönar sig att odla, lantbruksföretag som läggs ner med mera. Slutsatsen i efterföljande debatter är ofta: "Köp svenskt för att stödja den svenska bonden". Flera upprop och inlägg på sociala medier manar till detta.

Det tycker jag inte att ni ska göra! Det vill säga köpa svenskt bara för att stödja den svenska bonden. Ni får det att låta som det handlar om någon sorts biståndsverksamhet till en grupp som inte har förmåga att klara sig själva.

Vi bönder har själva valt vårt yrke, oftast för att vi verkligen gillar det och tycker att vi producerar något viktigt som vi gärna vill sälja. De allra flesta av oss vill nog inget hellre än att kunna fortsätta att leva på att producera bra mat, energi och vackra landskap. Men det får inte handla om något egenintresse.

Cirka hälften av all mat som konsumeras i Sverige i dag är importerad. Oftast från länder som har lägre krav på miljöåtgärder och djurvälfärd än vi har i vårt land, vilket gör att vår produktion blir dyrare. Antibiotikaresistens är ett ökande problem. De nordiska länderna har hårda restriktioner kring detta i djuruppfödningen. Till exempel använder Danmark tre gånger så mycket antibiotika och Tyskland 15 gånger så mycket som Sverige. Vid en krissituation i landet så klarar vi oss i tre dagar, sedan är maten slut. Rapporter berättar om växt- och djurarter som försvinner i takt med att betesmarker växer igen och odlingslandskapet förändras. Lantbruksföretagen är en viktig motor i hela landsbygdens överlevnad, då man skapar underlag för service, arbetstillfällen och attraktiva boendemiljöer.

Vi bönder behöver inget "bistånd". Vi behöver kunder som tycker att vi producerar något bra, och som betalar för det.

Tycker ni att det är viktigt att djuren föds upp med god djuromsorg, att det tas miljö- och klimathänsyn vid odling, att självförsörjningsgraden ökar och att vi gör vad vi kan för att bromsa antibiotikaresistensen? Tycker ni att den biologiska mångfalden ska bevaras, att landsbygden ska leva och att det svenska varierade landskapet är vackert? Då ska ni tänka på det när ni väljer vilka matvaror ni lägger i er korg i affären och vara beredda att betala vad det faktiskt kostar.

Jo, jag tycker att ni ska välja svensk mat. Men inte för att stödja den svenska bonden. Utan i ert eget rent egoistiska syfte.

Karin Andersson
LRF kommungrupp, Nyköping

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!