Strängnäs behöver nya visioner för att utvecklas

De tre partier (S, C, Fp) som nu styr i Strängnäs har inte misslyckats med allt. De har lyckats med en sak: att få oppositionspartierna att inleda mycket konstruktiva diskussioner som lett fram till en ovanligt stor samsyn.

30 maj 2010 16:59

Vi är nu inte bara eniga i vår kritik mot den gammelkommunala ledningens centralism och slutenhet. Vi är också i hög grad överens om nödvändigheten av att utveckla kommunen. Det behövs stora förändringar!

Motviljan respektive viljan till utveckling visar på en tydlig skiljelinje i politiken i just vår kommun – som därmed skiljer sig från rikspolitiken.

Du som väljare bör ta chansen att göra ett aktivt, medvetet val när du är med och röstar fram ett nytt kommunfullmäktige i höst. När man står i vallokalen kanske man glömmer vad som hänt i kommunen de senaste åren. Tänk efter redan nu, vill du ha förändring?

Strängnäsmajoriteten (S, Fp, C) har inte gjort något åt obalansen i den kommunala ekonomin - vilken tvingat ner personaltätheten i skolor och äldreomsorg på nivåer som är rekordlåga. I stället för att angripa skenande kostnader har engångsbelopp och rekordstor skattehöjning räddat 2009 års bokslut.

De grundläggande problemen i vår kommun kvarstår utan att majoriteten presenterat någon lösning på dem. I stället har de styrande uppehållit sig med en skolkarusell där en mängd skolor involverats, en flyttkarusell som endast skapat oro hos barn, lärare och föräldrar – alltmedan resurserna ätits upp av en mängd dåligt kontrollerade miljonprojekt (bl a Campus, Culmen, Stockholmsvatten, ombyggnaden av Mariefredsskolan, flytten av äldreboende från Stallarholmen).

C, S och FP bär inte själva hela skulden till alla okloka beslut, men de har ansvaret för att inte ha lyssnat när oppositionspolitiker ifrågasatt projekten och de bär hela ansvaret för att sen ha gjort panikartade nedskärningar inom bland annat skolorna.

Kommunens skuld har ökat till extrema nivåer, en skuld som majoriteten förefaller vilja överlämna till våra barn och som kostar kommunen 80 miljoner om året i räntor.

Majoriteten nyanställer nu ett antal nya chefer i förvaltningen vilket tillsammans med höga konsultarvoden och en statisk politisk organisation ökar på kostnaderna inne i kommunhuset.

Vi anser att det är viktigt med tydliga visioner och prioriteringar för vad som är väsentligt i kommunen. För oss är det en god välfärd med tryggad finansiering av skolor, förskolor och äldreomsorg.

Vi anser också att det behövs visioner för en klok stadsplanering, där Strängnäs kommun kan växa på ett hållbart sätt utan att förlora sina fina miljöer och kulturvärden.

Med mer medborgardialog, tydligare mål, bättre kontroll och mer av nytänkande, kompetens och utveckling har Strängnäs kommun goda förutsättningar att fortfarande vara en älskad plats och dessutom få en kommunal verksamhet som hänger med den övriga utvecklingen i samhället.

Oppositionspartierna tycker inte lika om allt – det ska vi inte göra inför ett val – men vi delar en bestämd uppfattning att det är absolut nödvändigt med förändringar.

Tycker du att Strängnäs kommun har en utmärkt demokratisk och ekonomisk styrning, så att inget bör förändras, då ska du inte rösta på något av våra partier!

Maria von Beetzen (M)

Dag Bremberg (MFP)

Hélène Brodin Rheindorf (KD)

Erik Berg (SP)

Terese Holmberg (MP)


Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa