En Strängnässkola i fritt fall

Den nya Paulinska skolan får svidande kritik av Skolinspektionen. Kunskaperna ligger markant under resultaten för landet, inget systematiskt kvalitetsarbete, ingen tar ansvar för det pedagogiska arbetet, ingen arbetsplan finns för skolan. Tyvärr präglas skolan av bristande respekt mellan elever och lärare.

17 augusti 2010 09:11

Att minska hyreskostnaderna för skolan genom att slå ihop Karinslund och Paulinska skolan var nödvändigt och helt rätt av ekonomiska skäl. Att låta Paulinska skolans rektor bli kommunal utredare och låta skolan stå utan ordinarie ledning under hela vårterminen har varit förödande. Skolans personal har mer eller mindre drivit fritt och fått kämpa med mycket stora problem utan styrning och ledning. Personalen på skolan anser, med rätta, att de inte fått tillräckligt stöd för att slå ihop de båda skolorna. Den viktiga kompetensutvecklingen för lärare Lärarlyftet sparades bort 2009! Missförhållanden har varit väl känt under lång tid för barn- och utbildningsnämnden.

Ett tungt ansvar vilar på barn- och utbildningsnämndens socialdemokratiska ordförande för att ha behandlat denna känsliga skolsammanslagning lika kraftlöst som skollokalsutredningen, att skjuta allt till långbänk. Detta har gett Strängnäs en skola på gränsen till kaos. Hur kan man låta en nystartad skola stå utan rektor en hel termin? Det är dags att byta ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Bra resultat i skolan kräver en bra rektor som är en tydlig pedagogisk ledare. Vi moderater vill att alla rektorer är meriterade med god ledarskapsförmåga och lämplig utbildning. Dessutom bör rektorerna genomgå regelbunden kompetensutveckling och anställningsformen ska vara tidsbegränsad. Vi vill ge den nya rektorn på Paulinska allt stöd och all utbildning som krävs. Men den viktigaste resursen i skolan är läraren. Vi har bra lärare, på Paulinska och alla andra skolor, men självfallet måste även lärarna ha möjlighet till utveckling och stimulans därför vill vi inte spara på kompetensutveckling för personal i skolor och förskolor.

Vi moderater har höga förväntningar på Paulinska och alla andra skolor i Strängnäs kommun. Den ska växa och utvecklas med kunskaper och ordning i fokus.

Anders Jansson, Talesman i skolfrågor för Moderaterna i Strängnäs


Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa