Barnpornografi ska blockeras på nätet

I dag är det trasdockans dag i Eskils­tuna. Ett projekt i samarbete med Rädda Barnen som uppmärksammar alla de barn som utsätts för sexuella övergrepp. De allra flesta övergrepp mot barn sker i hemmet oftast av en närstående person. Barn far illa, det är ingen nyhet.

25 augusti 2010 07:39

Det som är nytt är hur Internet används för att snabbt sprida bilder och filmade övergrepp på barn. Bilder som en gång lagts upp på nätet kan inte tas bort igen och på så sätt upprepas övergreppen på barn om och om igen.

Gränserna tänjs och bilderna blir allt råare och våldsammare. Trenden idag är inte barnpornografiska bilder från ateljéer, utan bilder på verkliga övergrepp som ofta sker i hemmet och mot små barn.

Sedan den 1 juli i år är det kriminaliserat att titta på bilder av sexuella övergrepp på barn, tidigare var det bara innehav som var straffbart. Syftet är självfallet att skydda barnen.

I första hand måste vi naturligtvis jobba mot själva övergreppen - inga barn ska behöva leva i ett hem där våld och övergrepp är en del av vardagen. Men samtidigt måste vi skydda barnen mot att de fruktansvärda bilderna och filmerna sprids och säljs.

Vi liberaler har alltid värnat yttrandefriheten. I en demokrati är det en självklarhet som inte får ifrågasättas att få tala fritt och publicera sig och uttrycka sig konstnärligt. Naturligtvis gäller det även på Internet. Men gränsen för en människas frihet går där en medmänniskas frihet sätts ur spel.

Att begränsa tillgången på barnpornografi är inte en yttrandefrihetsfråga. Vi ska arbeta för att komma åt de sidor som publicerar barnpornografiskt material och se till att stänga ner dem vid sin källa. Men att komma åt källan är ofta svårt och tidskrävande. Att blockera barnpornografiska sidor kan då vara ett komplement och ett verktyg vi måste ta till om vi menar allvar med att värna om barnens rättigheter.

Rättstatens principer ska gälla även på Internet. I en demokrati som vår ska vi inte ha Internetcensur. Men Internet är ingen separat verklighet där allt är tillåtet. Samma lagar ska gälla på nätet som överallt annars i samhället.

Blockering av Internetsidor måste ske under kontrollerade former. I Sverige sker detta genom ett frivilligt samarbete mellan Rikskriminalen och Internetleverantörer och den modellen är ett föredöme på andra håll i Europa.

Det är inte genom att blockera sidor på nätet som vi kommer att stoppa övergreppen på barn, men det kan utgöra ett av flera verktyg i en verktygslåda och i alla fall minska spridningen av bilder och försvåra åtkomsten. Kanske några fler potentiella förövare får sig en tankeställare.

Men vi måste vara försiktiga och sakliga. Barnpornografi används ofta som ett alibi för att ta till vilka integritetskränkande åtgärder som helst, men det är att göra sig själva och barnen en otjänst. Men vi klarar av att gå den balansgången. Det går att skydda trasdockebarnens integritet och rättigheter och att samtidigt slå vakt om yttrandefrihet och ett öppet Internet. Mindre än så nöjer vi oss inte med.

Liselott Hagberg
riksdagledamot Södermanlands län (FP)

Cecilia Wikström
Europaparlamentariker (FP)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!