Granskningen visar att demokratin fungerar

Jag är en av flera politiker som har fått för mycket i arvode från landstinget. Efter­­­som frågan om hur politiker förvaltar sörmlänningarnas förtroende röner stort allmänintresse vill jag med egna ord beskriva mina upplevelser.

26 augusti 2010 08:07

Det som har hänt är att jag fått 7 500 kronor/månad för mycket under perioden 1 september 2008 till och med 1 december 2009, då jag var oppositionsråd. Mitt fel består i att jag litade på uppgifterna om vilket arvode jag skulle ha efter maktskiftet i landstinget sommaren 2008.

Jag skulle inte ha litat på de uppgifterna jag fick. Jag borde själv ha granskat de arvodesregler som fanns. I efterhand är det lätt att inse att det var ett enormt misstag.

Jag gjorde fel när jag litade på de administrativa rutinerna i landstinget. När man har fått muntliga uppgifter och sedan lönebeskeden säger samma sak, så är det lätt att invaggas i en falsk tro att allt står rätt till. Det är en dyrköpt läxa som jag tar med mig i livet.

Det är synd när förtroendet får sig en törn; när tillit ersätts med misstänksamhet. Att i efterhand inse att jag fått för mycket i arvode, på grund av att jag fått felaktig information, är en förfärlig upplevelse.

Jag kan samtidigt bestämt avfärda att jag medverkat till att någon annan fått för högt arvode.

Men borde jag inte, när jag var landstingsstyrelsens ordförande (1 januari 2007 t o m 25 augusti 2008), ha kontrollerat och granskat att alla verkligen fick rätt arvode?

Det skulle innebära att jag skulle ha granskat hundratals lönebesked för alla förtroendevalda varje månad. Men det är inte, och har aldrig varit, ett ansvar för någon enskild politiker att granska alla landstingets arvodesutbetalningar. Det hanteras av chefer och medarbetare.

Uppenbarligen har de administrativa rutinerna inte fungerat, och det är enkelt att vara självkritisk i efterhand. När jag var ordförande i landstingsstyrelsen fick jag emellertid aldrig vetskap om några felaktiga arvoden och kunde därför aldrig rätta till något.

En stor del av landstingets ansvar handlar om sjukvården. Människors förtroende för vården riskerar att skadas på grund av politikernas fel och brister. Det är djupt olyckligt.

Det jag önskar är att allmänheten ska inse att politik handlar om mer än makt och pengar. Politiker som jobbar för att förbättra sjukvården förtjänar vår uppskattning och ska inte svärtas av rubrikerna i tidningen. Det är viktigt att komma ihåg att problemet skapats av några få personer i nyckelpositioner.

En del säger att massmedia inte borde granska den här typen av frågor. Inget kan vara mera fel. Den här granskningen visar att demokratin lever. När jag och andra förtroendevalda gör fel förtjänar allmänheten att få reda på det.

Under våren har moderaterna varit den starkaste kraften för att få till stånd en oberoende granskning av alla arvoden. Vi har slagits för den och var beredda att bekosta den själva.

Vi har inte duckat för att vi också kan ha gjort fel. Förtroendet för landstinget måste återupprättas. För detta har vi ett gemensamt ansvar.

Lotta Finstorp (M)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa