Organiserad brottslighet har inget att hämta i Eskilstuna

Under den innevarande mandatperioden har vi fått många nya etableringar i kommunen. En mindre välkommen etablering är Hells Angels.

27 augusti 2010 06:29

Det är inget vi vill ska finnas i vår kommun, eller i någon annan kommun heller. All typ av grov organiserad brottslighet måste därför bekämpas till varje pris och med alla de medel som kommunen tillsammans med andra förfogar över.

Vad gör vi då i Eskilstuna? Med regelbundna träffar som polisen står för har kommunledningen bjudits in för att informeras om de insatser som polisen gör för att motarbeta denna typ av kriminalitet. Vi har från kommunens sida haft den inställningen att vi är behjälpliga i alla delar och så långt vi bara kan utifrån vårt ansvar och vad lagstiftningen tillåter.

Vår utgångspunkt är att det ska vara så obekvämt som möjligt att vara kriminell. Det ska inte vara en enkel resa vare sig för den enskilda individen, men inte heller för organisationen i fråga. Vårt fokus har därför varit att så långt det är möjligt strypa möjligheten till att tjäna pengar på kriminell väg. Genom kommunens myndighetsutövning och ansvar, genom skatteverkets ansvar och genom polisens roll kan vi gemensamt göra det jobbigt för dem som lever sitt utanför lagen. Vi har lagt fokus på detta och all erfarenhet från andra kommuner visar att det fungerar.

Samtidigt arbetar polisen med att utifrån sin roll se till att personer som inte följer lagen lagförs om möjligt.

Det långsiktiga arbetet med att sätta stopp för brottsligheten handlar dock om att slå undan rekryteringsgrunden. Många av dem som tar steget in i denna värld är sådana personer som tidigare klassats som “småbus”. Om uttrycket ursäktas. Vägen till att bli grovt kriminell stoppas enklast genom att skolan får mer resurser, att föräldrar får möjlighet till stöd, att fritidsaktiviteter är ekonomisk tillgängliga och att socialtjänsten fungerar väl.

Allt detta kräver gemensamma resurser. Vår slutsats är att så länge som mer arbete återstår inom dessa områden och så länge som den grova organiserade brottsligheten delvis på grund av detta finns så är det i första hand inte stora skattesänkningar som är prioriterade. Först kommer ytterligare satsningar på välfärden för oss Socialdemokrater. Vi vet att det är mer verkningsfullt än något annat. De poliser jag träffat ute i landet när vi berättat om Eskilstunas arbete säger sig hålla med dessutom.

Jimmy Jansson,
Socialdemokraterna Eskilstuna

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!