Bristande rättspolitik hos rödgröna

31 augusti 2010 06:30

Den grova organiserade brottsligheten har de senaste decennierna blivit ett allt större problem för det svenska rättsväsendet. Eskilstuna är tyvärr inte förskonat från de kriminella grupperingarna.

I kampen mot brottsligheten är ett bra samarbete mellan polis och andra aktörer en viktig faktor. Det har Jimmy Jansson (S) rätt i. Det Jimmy Jansson missar att ta upp i sin debattartikel är det rödgröna samarbetet, som kan ställa till stora problem för polis och övriga rättsväsendes möjligheter att effektivt bekämpa den organiserade brottsligheten.

Med bara veckor kvar till valet finns det ingen rödgrön rättspolitik. Det senaste beskedet från V:s talesperson är att de rödgröna inte presenterar en överenskommelse före valet. Därmed lämnas väljarna i ovisshet i en rad centrala frågor som rör vårt rättsväsendes framtid och synen på brott, straff och trygghet.

Ett exempel är det internationella samarbetet, som blir allt viktigare mot narkotikan och den grova brottsligheten. Både V och MP har på senare år röstat emot ett stort antal beslut om fördjupat EU-samarbete mot brottsligheten och är emot ett nu pågående arbete som skulle förstärka möjligheten att spåra gränsöverskridande brott. Både V och MP är emot att polisen i Sverige ska få använda hemlig avlyssning för att kartlägga kriminella nätverk, samla bevis och förhindra ett planerat brott.

Med Alliansen och Beatrice Ask (M) som justitieminister har inletts en kraftsamling mot grov organiserad brottslighet. Polisens aktionsgrupper med 200 personer är en viktig del. Utbyggt samarbete är en annan. Alliansens fortsatta satsningar på fler i jobb och bättre skolor är centrala för att minska grunden för brottsligheten.

Vi i Moderaterna tycker att trygghetsfrågorna är viktiga. Därför har vi förberett oss väl tillsammans med övriga Allianspartier för kommande fyra år. Vi vill fortsätta föra en tydlig politik mot våld och kriminalitet.

Walburga Habsburg Douglas och
Peder Wachtmeister

riksdagsledamöter (M) för Sörmland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa