Alliansen och MP bör ta ansvar för Strängnäs

Det har nu gått snart en månad sedan valet. De politiska partierna i Strängnäs trevar sig fram för att hitta en stabil majoritet för de närmaste fyra åren.

13 oktober 2010 07:06

Grundfrågan är om Strängnäspolitiken skall gå åt vänster eller höger. Skall Strängnäs regeras av allianspartier förstärkta med i första hand Miljöpartiet eller skall nuvarande majoritet fortsätta med stöd av MP?

Min uppfattning är att det finns goda förutsättningar för en koalition mellan allianspartier som samarbetar så väl på riksplanet, förstärkta med ett Miljöparti vars engagemang i frågor kring samhällsplanering och miljö är en stor tillgång. Man måste också villigt erkänna att en del gammalt groll återstår att komma över. Men i de politiska grunddragen står våra partier mer än tillräckligt nära varandra.

Vi har goda förutsättningar att fortsätta saneringen av kommunens ekonomi. Jens Persson (C) har med gott humör och hårda nypor gjort ett bra arbete för att åstadkomma ordning och reda. Tillsammans kan vi också komma tillrätta med grundproblemen i form av bristande långsiktig budgetdisciplin och begränsad konkurrensusutsättning. Att komma överens om att att överskotten skall var minst 2 procent över en konjunkturcykel och inte öka kommunkoncernens totala skuldsättning borde inte vara långt bort.

I skolfrågorna finns alla förutsättningar för en rejäl gemensam satsning på utbildningskvalitet. Inte i första hand med mer pengar, utan genom att flytta pengar från administration och lokaler till klassrummen.

Också i frågan om framtidens samhällsplanering ger en allianskoalition stora fördelar. Småskalighet, miljötänkande och nära dialog med medborgarna är värden som förenar alliansens partier och miljöpartiet, samtidigt som vi bejakar utveckling och tillväxt med klimatvänlig inriktning. Kombinationen av en alliansregering i Sverige – och samtidigt i Strängnäs – kan ge stora fördelar.

Vi Moderater propsar inte på att varken att stycka och sälja delar av SEVAB i morgon – eller att omedelbart sänka kommunalskatten. Först måste vårt energibolag konsolideras och riskerna om möjligt spridas till fler. Skattenivån är viktig för oss – men först måste vi fortsätta saneringen av ekonomin och säkra kvaliteten i skola och äldreomsorg.

Varje flerpartikoalation kräver respekt, öppenhet och goda arbetsformer. Därför vill vi se samverkan som bygger på gemensamt ansvarstagande som likvärdiga partners. Att kalla partiernas främsta företrädare kommunalråd är inget direkt krav från vår sida, men inget hinder för samarbete. Det viktigaste är att de som hel- och deltidsarvoderas har tydliga uppdrag och tydligt ansvar och att de totala kostnaderna för arvoderade politiker inte ökar.

Strängnäs kommun fick en överväldigande borgerligt sinnad majoritet den 19 september. På riksplanet leds Sverige nu under en andra mandatperiod av en frihets- och framtidsinriktad alliansregering som leder förnyelsen av Sverige på alla samhällsområden. Här i Strängnäs har Moderaterna, liksom på riksplanet, genomgått stora förändringar. Vi har analyserat vår politik, bytt ledande företrädare och förnyat halva vår fullmäktigegrupp.

Vi är nu redo att ta ansvar tillsammans med våra alliansvänner.

Maria von Betzeen
oppositionsråd (M)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa