Stabilaste majoriteten ska styra i Strängnäs

Medborgarna i Strängnäs kommun har under en lång tid fått betala ett högt pris för bråk, intriger och konflikter i politiken. Det har inte bara kostat Strängnäs politiker i form av ett försämrat förtroendekapital. Det har även synts alltför tydligt på sista raden i resultaträkningen.

19 november 2010 06:30

Vad som inte går att mäta i pengar är förtroendet hos kommunens 2 200 anställda. Under de senaste två åren har vi förändrat såväl det politiska ledarskapet som ledarskapet i förvaltningen. Detta tillsammans med att vi i Centern ytterligare vill stärka det politiska ledarskapet med lokala styrelser och starkare facknämnder gör vi för att skapa förutsättningar för att kunna styra kommunen i rätt riktning.

Viktigast är att få genomslag för det som skall göras den kommande mandatperioden. Nu finns goda förutsättningar för att kunna bedriva en offensiv näringslivsvänlig tillväxtpolitik, och möjligheter att skapa resurser för tidiga insatser i skolan genom en flerårig förändringsprocess i resursfördelningssystemet.

Så till valet av partner i majoriteten! Jag tror på principen ”ju fler partier i en majoritet desto svårare att styra”. Förstahandsvalet i Strängnäs för Centern är såklart alliansen. Nu utföll valresultatet så att den klassiska alliansen inte fick egen majoritet. Så har det varit i Strängnäs i många år och jag tror att det är en starkt bidragande orsak till våra många problem.

Därav valet att samarbeta med FP, S och MP. I nuläget är det helt enkelt den stabilaste majoriteten med stor hänsyn taget till Centerns kommunala partiprogram, övergripande styrprinciper, samarbetsförmåga, och förtroende mellan partierna i majoriteten. Ideologiskt skiljer vi oss på en rad frågor, men på kommunal nivå är de inte särskilt många.

Till sist några ord om varför jag inte är särskilt aktiv på debatt- och insändarsidorna. Jag anser helt enkelt att jag är vald för att leverera – inte för att bidra till de bråk och konflikter som historiskt har tagit upp alltför mycket tid av Strängnäs politiker. Tid som i stället borde ha använts för att blicka framåt i Sveriges mest dynamiska idyll!

Jens Persson (C)
kommunalråd, Strängnäs kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa