Sverige behöver ett nytt mittenparti

Det rör sig mot mitten i politiken. Inte bara i Strängnäs där Centerpartiet, Folkpartiet och Socialdemokraterna efter valet fått med sig Miljöpartiet på en mittenpolitik som vunnit majoritet hos väljarna.

26 november 2010 06:30

Mycket tyder också på en tillnyktring i rikspolitiken. Det gäller inte bara uppgörelsen över blockgränsen i Afghanistanengagemanget. Något verkar också kunna hända ifråga om sjukförsäkringsregler och annat- trots den, inte minst i Strängnäs, upphaussade nye socialförsäkringsministern.

Att principryttarna till vänster skulle ställas utanför var bara att vänta- också det efter valet.Överenskommelsen mellan blocken gör det lättare att bekämpa den vilsenhet som hjälpt sverigedemokraterna att få röster.

Oron bland Moderaterna i Strängnäs är genomgående, det läser man dagligen i insändarspalterna. Självsäkert räknar man in både Folkparti- ock Centerpartiröster i moderatsiffrorna i tron att läsarna inte kan läsa själv. Men den uträkningen går inte ens i stiftstaden efter läxan man fick för två och ett halvt år sen.

Visst har Moderaternas strävan både rikspolitiskt och lokalt varit att skapa ett tvåpartisystem av USA-snitt också i Sverige. Strävan har fått understöd genom blockpolitikens dominans i tänkandet, och blivit närmast en politisk dogm.Vad man glömmer är att i ett tvåpartisystem, motsättningar byggs in i partierna i stället för mellan dem, saknar offentlig diskussion och genomlysning. Ideologin försvinner och ersätts av ren kamp om makten.

Vad man dessutom glömmer, utöver demokratin, är att vi lever i en förändrad värld med inte bara annan maktdominans utan också med annan syn både på mänsklighet och människor. De mänskliga aspekterna och gemenskap mellan oss hotar att övertas av teknikens siffertänkande.

Till det kommer att alltfler nationalekonomiska tänkare börjar efterlysa en annan teori än marknadsekonomin och planhushållningen och striden mellan dem. Här kommer också in miljöproblemen och energifrågan.

Det är detta som måste ta form också i den praktiska politiken och vårt partitänkande. Både lokalt och rikspolitiskt. Blockpolitiken är enligt vår mening föråldrad, samtidigt som det måste finnas möjlighet att ge uttryck för olika åsikter. Vi börjar skymta konturen av en annan partibild. Det behövs ett starkt mittenparti, men inte ett vacklande mellan höger och vänster. Inte fler små med särintressen som ökar trängseln.

En ny partibild och ett nytt parti skapas inte på en dag, knappast ens under en valperiod. Men vägen går via Center- och Folkpartiet. Enligt vår mening är det tid att blåsa nytt liv i 70-talstankarna från de dåvarande partiledarna Gunnar Hedlund och Gunnar Helén – om nu någon minns dem- om ett utvecklat samarbete partierna emellan.

Idéerna försvann genom 80-talets kantring mot nykonservatism och nyliberalism. Ett samarbetsförsök i Strängnäs för några år sen bör kunna upprepas och uppmärksammas, även om det på olika nivåer kan krävas förändringar både organisatoriskt och personellt.

Gösta Karlsson (C)
f d riksdagsledamot

Anders Svensson (FP)
kommunfullmäktigeledamot

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa