Stoppa livsmedelsladan på Amazonplan i Flen

Vi behöver inte en livsmedelsbutik till i Flen och infarten till Flen ska inte ”prydas” av ytterligare en ful låda eller lada.

1 december 2010 06:21

Vi läser om den planerade företagsetableringen av Netto utanför Amazon som är belägen vid infarten till centrum.

Den centrala frågan som vi kommuninnevånare ställer oss är;

Hur skall vi få våra styrande i vår kommun att ta ansvar för det estetiska vad gäller arkitektur i vårt kära Flen samtidigt som de styrande försöker tillgodose de behov av handel som kommuninnevånarna kan tänkas ha?

Vi blir förskräckta över flatheten hos bygg-, miljö-, och räddningsnämnden vilka enhälligt beslutade om en detaljplaneändring över Amazonplan så att Netto kan etablera sig där. Det visar bara prov på en kortsiktighet som vi sett alltför mycket av i Flen. Vi menar också att Amazonplan behövs för andra s k friare arrangemang, t ex bakluckeloppis, cirkus m m. En sådan fri öppen yta centralt är viktigare än en fast etablering av en icke behövd livsmedelsaffär vid centruminfarten.

Det finns säkra farhågor om att det kan bli svårt för fyra livsmedelsbutiker att överleva här i Flen med tanke på vårt kundunderlag. Dessutom vore det estetiskt förödande att få ytterligare en lada som dessutom kanske kommer att stå utan verksamhet, den risken anser vi vara stor!

Vi kan däremot tänka oss vackra och stimulerande planteringar mot infartsvägen och kanske även inom själva Amazonområdet, det skulle förhöja det estetiska och kanske även fylla en funktion för de fria arrangemangen som Amazonplan brukar användas till.

Nya affärsetableringar i Flen måste ju baseras på vad Flensborna behöver i form varor och affärer? Denna fråga borde vara det centrala för Våra kommunala tjänstemän liksom för våra politiker.

Vi vill ha politiker och tjänstemän som arbetar aktivt för att förhöja det estetiska i vår stadsmiljö och inte bidrar till ytterligare förfulning.

Att skapa ytterligare en livsmedelsbutik visar enbart på total brist på kunskap om behoven och en total brist på känsla för det estetiska.

I stället förogenomtänkta detaljplaneändringar bör kommunens ledning arbeta för att ta fram en fördjupad översiktsplan för Flen som centralort.

Det behov av varor som kommuninnevånarna i Flen har kan kanske sammanfattas i det utbud som BP hade. Det är en marknad som vi medborgare och konsumenter inte kan få tillgodosedd här i Flen. Vi är många som saknar dessa varor utan att behöva ta bilen till Katrineholm, Hälleforsnäs eller Eskilstuna. Vi är också medvetna om att kommunen inte kan styra över vilka som vill etablera sig här i kommunen men man behöver absolut inte godkänna nya etableringar som vi inte har behov av.

Annagreta Segerberg

Lena Bergman

Ivi Nielssen

Stensture Wikström

Ingela Kyrklund

Robin Kyrklund

Kerstin Dumky

Mait Dumky

Gerd Johansson

Inger Hahn-Redin

Ludde Grenestam

Ulf Johannison

Owe Hammarling

Sylvia Handberg

Hans Handberg

Magdalena Lund

Inger Linnea Carlsson

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa