Sveriges svek mot tolkarna

av Lars Kriss Mohammad Ayoulay hjälpte svenska Isaf- soldater som patrullerade i Afghanistan. Han översatte mellan engelska och dari; registrerade namn, platser och telefonnummer.

27 februari 2013 06:57

Vilka byar är lojala med talibanerna? Vilken byäldste bör vi tala med för att bygga upp ett ömsesidigt förtroende? Vad kan göras för att förbättra sanitet och skolor? Utan tolkning skulle Isafs uppdrag vara omöjligt.

Den 7 februari 2010 gick något fel. Under en patrull i byn Gurgi Tappeh, fyra mil väster om basen i Mazar-e-Sharif, blev svenskarna beskjutna av en man i polisuniform. Under eldstriden som följde miste två soldater och Ayoulay livet. Han blev den andra tolken som avled i svensk tjänst.

Sedan insatsen i Afghanistan startade 2006 har drygt 100 afghaner tolkat åt svenska soldater. När säkerhetsansvaret nästa år lämnas över till afghanerna upphör Sveriges formella ansvar för tolkarna – men vårt moraliska ansvar består.

I en läsvärd rapport konstaterar tankesmedjan ”Fri värld” att talibanerna betraktar tolkarna som förrädare. Tolkarna har arbetat åt främmande makt och många har utvecklat en mer västerländsk livsstil. Att utsätta en tolk för vedergällning anses vara legitimt våld.

Det senaste året har talibanernas attacker mot Isaf- anställda eskalerat: I augusti dödades sju afghaner för att de samarbetat med Isaf. I november drogs två tolkar på väg till sina arbeten i Kabul ut ur sin bil – och sköts i huvudet.

Trots angreppen har den svenska regeringen valt att distansera sig från tolkarnas skyddsbehov.

När 24 tolkar förra året lämnade in en gemensam asylansökan till Sveriges ambassadkontor i Mazar-e-Sharif blev svaret avvisande. Asylärenden kan varken behandlas i Afghanistan eller beviljas kollektivt.

Tolkarna, som har riskerat livet i svensk tjänst och vädjar om att inte lämnas till sitt öde, måste ta sig till Sverige för att söka individuell asyl hos Migrationsverket. 

Tolkarna befinner sig i en byråkratisk återvändsgränd. Afghaner som vill resa till Sverige behöver visum och den svenska ambassaden i Kabul utfärdar inga visum till personer som inte tänker återvända. Alternativen som kvarstår är att ljuga – eller låta sig bli smugglad.

Försvarsmakten bollar över frågan till Migrationsverket, som bollar över frågan till regeringen, som bollar tillbaka frågan till Försvarsmakten.
USA och Kanada har särskilda visumprogram för afghaner som arbetat med deras soldater. Nya Zeeland erbjuder sina tolkar såväl visum som ekonomiskt stöd för att garantera deras säkerhet. Frankrike har beviljat 170 tolkar asyl och Tyskland undersöker möjlig-heterna att göra samma sak.

Den svenska regeringen anser att en liknande specialbehandling är jämförbar med att gynna statsanställda. Det skulle vara helt orimligt, kommenterar migrationsminister Tobias Billström (M) möjligheten till en särskild lösning för Isafs afghanska medarbetare.

Behandlingen av tolkarna visar att regeringen inte ser vårt moraliska ansvar.

Mohammad Ayoulay dog i svensk tjänst. Hans överlevande kollegor bör välkomnas till Sverige.

Lars Kriss är medarbetare vid Liberala Nyhetsbyrån.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa