Asiatiska gästarbetare utnyttjas i Irak

av Delvin Arsan Kriget i Irak har inneburit möjlighet för arbete för många människor från Asien. Många från Filipinerna, Sri Lanka och Pakistan har kommit till Irak för att arbeta för en lön på mellan 100- 300 amerikanska dollar i månaden.

22 oktober 2010 06:30

Filipinerna har förbjudit alla sina medborgare att åka och arbeta i Irak. Det står till och med inskrivet i deras pass att de inte är giltiga i Irak. Trots detta har många från Filipinerna och andar fattiga asiatiska länder försökt ta sig till Irak med hjälp av en slags huvudentreprenör som ansvarar för deras välbefinnande och återvändande.

På FN och de amerikanska baserna är all arbetande personal från Asien. De flesta arbetar mellan 10- 18 timmar om dagen för en lön som är tre gånger så hög som vad de kan tjäna hemma. Men ofta arbetar de under mycket dåliga förhållanden och saknar rättigheter.

En städerska jag pratade med på Hawler Plaza Hotel i Erbil, berättade för mig att hon trodde att hon skulle arbeta i Jordanien när hon sökte jobb i Mellanöstern, i stället blev hon förd till Irak mot sin vilja. Många huvudentreprenörer i Filipinerna tar arbetare till Irak och beslagtar deras pass så att de inte kan lämna landet. Ofta får dessa arbetare inte heller den lön som de blivit lovade.

I Saudiarabien tvingas många från Filipinerna att konvertera till Islam för att kunna få arbeta och bo hos familjer.

I november 2008 omkom tre arbetare från Bangladesh på FN:s bas i Bagdad och flera skadades. Dessa liv skulle ha räddats om deras boenden försetts med extra takskydd. Inte förrän efter olyckan erbjöd FN dem det överskydd som erbjuds alla andra internationella arbetare.

De asiatiska gästarbetarna lever ofta väldigt isolerat på FN- eller militärbaser i flera år, med mycket begränsad möjlighet att ringa sina familjer och med väldigt lite fritid.

Inte sällan får mellan fyra och sex personer dela på ett rum, försett med bara sängar och en liten garderob. Tv får de sällan titta på, bara om den råkar stå på i matsalen där övriga anställda äter.

För att bättre skydda de fattiga arbetarna från Asien och Afrika måste det ställas högre krav på kontraktet mellan huvudentreprenören och organisationen som använder denna arbetskraft. FN och andra aktörer i Irak måste skärpa sig och se till att även de asiatiska gästarbetarnas rättigheter värnas.

Delvin Arsan är från Flen och har tidigare arbetat för FN i Irak .

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa