Varning för mediemyndigheter

av Åke Wredén Till nyår sätter sig Ungerns ministrar i ordförandestolarna i EU. Dit kommer de belastade av nya lagar som hotar tryck- och yttrandefrihet i Ungern. En statlig myndighet för medietillsyn har getts makt att ingripa mot innehåll i tv, radio, tidningar och internetmedier.

22 december 2010 06:27

Skillnaderna mellan EU-länderna är stora när det gäller skyddet – eller bristen på skydd – för det fria ordet. Med nuvarande politiska utveckling i Ungern växer skillnaderna.

Sett med svenska ögon är ett statligt tillsynsorgan med myndighetsmakt mot många slags medier en oacceptabel sak. I en del grannländer finns däremot sådant som den norska Medietillsynen.

För ett tag sedan dök det upp en liten utredning från Lena Liljeroth Adelsohns (M) kulturdepartement, om att göra om Radio- och tv-verket till en bredare mediemyndighet. De ganska dunkla motiveringarna tydde på att just den norska Medietillsynen var en inspirationskälla. Detta såg inte bra ut, men det stannade tills vidare vid att Granskningsnämnden för etermedierna blev ett underorgan till Radio- och tv-verket. Regleringarna av radio och tv – det stora svenska avsteget från Tryckfrihetsförordningens anda och bokstav – skapar lätt nya situationer där principerna tänjs och böjs.

Hur är det till exempel med det enhälliga riksdagsbeslutet att Sveriges Television och Sveriges Radio måste ha regeringens ja för att få sätta igång nya kanaler eller andra viktiga nya medietjänster? Att licenspengarna används för just radio och tv och tillhörande internetverksamhet är ett rimligt krav. Nu har regeringen genomfört riksdagsbeslutet med att låta Radio- och tv-verket – den tilltänkta breda mediemyndigheten – göra behovs- och lämplighetsprövning ifall SVT eller SR vill börja med någon ny viktigare tjänst, och det även om den går ut på att sända radio och tv. Regeringen ska sedan besluta.

Är vi här på väg i ungersk riktning? Svaret är nog dessbättre nej. Regeringen eller Radio- och tv-verket får inte pröva nya program med hänsyn till deras innehåll. Yttrandefrihetsgrundlagens strikta censurförbud gör att eventuella övertramp skulle bli grundlagsbrott och i princip omöjliga att verkställa.

Sådana finkänsligheter besväras de inte av i Budapest. Där har den statliga mediemyndigheten just getts makt att lägga straffavgifter på både statliga och privata medier som påstås inte följa vagt formulerade bestämmelser om innehållet. Etermedier, press och internetmedier utsätts för ett ekonomiskt hot, som sannerligen inte blir mindre av att det härskande högerpartiet packat hela mediemyndighetens styrelse med egna anhängare.

Den antiliberala utvecklingen i Ungern och i detta regeringsparti blir allt mer alarmerande. Efter kommunismens fall hade Ungen en tid två inflytelserika partier som båda sade sig vara liberala. Det ena av dessa har nu upphört, medan det andra bytte sida till det konservativa och kristdemokratiska lägret och sedan marscherade vidare ut på högerkanten med sådana tilltag som de nya medielagarna.

En dålig merit för EU:s ordförandeland!

Åke Wredén är liberal skribent.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa